Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - REITEN | Learniv.com


Časování slovesa: reiten


Překlad: jezdit (na koni)

Přítomný čas

er reitet

Préteritum

er ritt

Perfektum

er ist gerittenČasování slovesa nepravidelného slovesa [reiten]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
reite 
du
reitest 
er/sie/es
reitet 
wir
reiten 
ihr
reitet 
sie/Sie
reiten 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
ritt 
du
rittest 
er/sie/es
ritt 
wir
ritten 
ihr
rittet 
sie/Sie
ritten 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
bin geritten 
du
bist geritten 
er/sie/es
ist geritten 
wir
sind geritten 
ihr
seid geritten 
sie/Sie
sind geritten 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
war geritten 
du
warst geritten 
er/sie/es
war geritten 
wir
waren geritten 
ihr
wart geritten 
sie/Sie
waren geritten 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde reiten 
du
wirst reiten 
er/sie/es
wird reiten 
wir
werden reiten 
ihr
werdet reiten 
sie/Sie
werden reiten 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde geritten sein 
du
wirst geritten sein 
er/sie/es
wird geritten sein 
wir
werden geritten sein 
ihr
werdet geritten sein 
sie/Sie
werden geritten sein 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [reiten]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
reite 
du
reitest 
er/sie/es
reite 
wir
reiten 
ihr
reitet 
sie/Sie
reiten 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
sei geritten 
du
seiest geritten; seist geritten 
er/sie/es
sei geritten 
wir
seien geritten 
ihr
seiet geritten 
sie/Sie
seien geritten 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde reiten 
du
werdest reiten 
er/sie/es
werde reiten 
wir
werden reiten 
ihr
werdet reiten 
sie/Sie
werden reiten 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde geritten sein 
du
werdest geritten sein 
er/sie/es
werde geritten sein 
wir
werden geritten sein 
ihr
werdet geritten sein 
sie/Sie
werden geritten sein 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
ritte 
du
rittest 
er/sie/es
ritte 
wir
ritten 
ihr
rittet 
sie/Sie
ritten 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
wäre geritten 
du
wärest geritten 
er/sie/es
wäre geritten 
wir
wären geritten 
ihr
wäret geritten 
sie/Sie
wären geritten 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde reiten 
du
würdest reiten 
er/sie/es
würde reiten 
wir
würden reiten 
ihr
würdet reiten 
sie/Sie
würden reiten 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde geritten sein 
du
würdest geritten sein 
er/sie/es
würde geritten sein 
wir
würden geritten sein 
ihr
würdet geritten sein 
sie/Sie
würden geritten sein 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa nepravidelného slovesa [reiten]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
reite; reit 
ihr
reitet 

Příčestí(Partizip ) slovesa nepravidelného slovesa [reiten]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
reitend 

Příčesti minulé

ich
geritten 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Nepravidelná slovesa Němčina