Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - RINGEN | Learniv.com


Časování slovesa: ringen


Překlad: zápasit

Přítomný čas

er ringt

Préteritum

er rang

Perfektum

er hat gerungenČasování slovesa nepravidelného slovesa [ringen]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
ringe 
du
ringst 
er/sie/es
ringt 
wir
ringen 
ihr
ringt 
sie/Sie
ringen 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
rang 
du
rangst 
er/sie/es
rang 
wir
rangen 
ihr
rangt 
sie/Sie
rangen 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
habe gerungen 
du
hast gerungen 
er/sie/es
hat gerungen 
wir
haben gerungen 
ihr
habt gerungen 
sie/Sie
haben gerungen 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte gerungen 
du
hattest gerungen 
er/sie/es
hatte gerungen 
wir
hatten gerungen 
ihr
hattet gerungen 
sie/Sie
hatten gerungen 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde ringen 
du
wirst ringen 
er/sie/es
wird ringen 
wir
werden ringen 
ihr
werdet ringen 
sie/Sie
werden ringen 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde gerungen haben 
du
wirst gerungen haben 
er/sie/es
wird gerungen haben 
wir
werden gerungen haben 
ihr
werdet gerungen haben 
sie/Sie
werden gerungen haben 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [ringen]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
ringe 
du
ringest 
er/sie/es
ringe 
wir
ringen 
ihr
ringet 
sie/Sie
ringen 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe gerungen 
du
habest gerungen 
er/sie/es
habe gerungen 
wir
haben gerungen 
ihr
habet gerungen 
sie/Sie
haben gerungen 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde ringen 
du
werdest ringen 
er/sie/es
werde ringen 
wir
werden ringen 
ihr
werdet ringen 
sie/Sie
werden ringen 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde gerungen haben 
du
werdest gerungen haben 
er/sie/es
werde gerungen haben 
wir
werden gerungen haben 
ihr
werdet gerungen haben 
sie/Sie
werden gerungen haben 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
ränge 
du
rängest; rängst 
er/sie/es
ränge 
wir
rängen 
ihr
ränget; rängt 
sie/Sie
rängen 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gerungen 
du
hättest gerungen 
er/sie/es
hätte gerungen 
wir
hätten gerungen 
ihr
hättet gerungen 
sie/Sie
hätten gerungen 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde ringen 
du
würdest ringen 
er/sie/es
würde ringen 
wir
würden ringen 
ihr
würdet ringen 
sie/Sie
würden ringen 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gerungen haben 
du
würdest gerungen haben 
er/sie/es
würde gerungen haben 
wir
würden gerungen haben 
ihr
würdet gerungen haben 
sie/Sie
würden gerungen haben 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa nepravidelného slovesa [ringen]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
ringe; ring 
ihr
ringt 

Příčestí(Partizip ) slovesa nepravidelného slovesa [ringen]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
ringend 

Příčesti minulé

ich
gerungen 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Nepravidelná slovesa Němčina