Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - RINNEN | Learniv.com


Časování slovesa: rinnen


Překlad: téci

Přítomný čas

er rinnt

Préteritum

er rann

Perfektum

er ist geronnenČasování slovesa nepravidelného slovesa [rinnen]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
rinne 
du
rinnst 
er/sie/es
rinnt 
wir
rinnen 
ihr
rinnt 
sie/Sie
rinnen 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
rann 
du
rannst 
er/sie/es
rann 
wir
rannen 
ihr
rannt 
sie/Sie
rannen 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
bin geronnen 
du
bist geronnen 
er/sie/es
ist geronnen 
wir
sind geronnen 
ihr
seid geronnen 
sie/Sie
sind geronnen 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
war geronnen 
du
warst geronnen 
er/sie/es
war geronnen 
wir
waren geronnen 
ihr
wart geronnen 
sie/Sie
waren geronnen 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde rinnen 
du
wirst rinnen 
er/sie/es
wird rinnen 
wir
werden rinnen 
ihr
werdet rinnen 
sie/Sie
werden rinnen 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde geronnen sein 
du
wirst geronnen sein 
er/sie/es
wird geronnen sein 
wir
werden geronnen sein 
ihr
werdet geronnen sein 
sie/Sie
werden geronnen sein 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [rinnen]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
rinne 
du
rinnest 
er/sie/es
rinne 
wir
rinnen 
ihr
rinnet 
sie/Sie
rinnen 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
sei geronnen 
du
seiest geronnen; seist geronnen 
er/sie/es
sei geronnen 
wir
seien geronnen 
ihr
seiet geronnen 
sie/Sie
seien geronnen 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde rinnen 
du
werdest rinnen 
er/sie/es
werde rinnen 
wir
werden rinnen 
ihr
werdet rinnen 
sie/Sie
werden rinnen 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde geronnen sein 
du
werdest geronnen sein 
er/sie/es
werde geronnen sein 
wir
werden geronnen sein 
ihr
werdet geronnen sein 
sie/Sie
werden geronnen sein 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
ränne; rönne 
du
rännest; rännst; rönnest; rönnst 
er/sie/es
ränne; rönne 
wir
rännen; rönnen 
ihr
rännet; rännt; rönnet; rönnt 
sie/Sie
rännen; rönnen 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
wäre geronnen 
du
wärest geronnen 
er/sie/es
wäre geronnen 
wir
wären geronnen 
ihr
wäret geronnen 
sie/Sie
wären geronnen 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde rinnen 
du
würdest rinnen 
er/sie/es
würde rinnen 
wir
würden rinnen 
ihr
würdet rinnen 
sie/Sie
würden rinnen 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde geronnen sein 
du
würdest geronnen sein 
er/sie/es
würde geronnen sein 
wir
würden geronnen sein 
ihr
würdet geronnen sein 
sie/Sie
würden geronnen sein 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa nepravidelného slovesa [rinnen]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
rinne; rinn 
ihr
rinnt 

Příčestí(Partizip ) slovesa nepravidelného slovesa [rinnen]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
rinnend 

Příčesti minulé

ich
geronnen 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Nepravidelná slovesa Němčina