Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - SCHIEBEN | Learniv.com

learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Němčina  >  schieben

Časování slovesa: schieben


Překlad: sunout

Přítomný čas

er schiebt

Préteritum

er schob

Perfektum

er hat geschobenČasování slovesa nepravidelného slovesa [schieben]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
schiebe 
du
schiebst 
er/sie/es
schiebt 
wir
schieben 
ihr
schiebt 
sie/Sie
schieben 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
schob 
du
schobst 
er/sie/es
schob 
wir
schoben 
ihr
schobt 
sie/Sie
schoben 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
habe geschoben 
du
hast geschoben 
er/sie/es
hat geschoben 
wir
haben geschoben 
ihr
habt geschoben 
sie/Sie
haben geschoben 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte geschoben 
du
hattest geschoben 
er/sie/es
hatte geschoben 
wir
hatten geschoben 
ihr
hattet geschoben 
sie/Sie
hatten geschoben 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde schieben 
du
wirst schieben 
er/sie/es
wird schieben 
wir
werden schieben 
ihr
werdet schieben 
sie/Sie
werden schieben 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde geschoben haben 
du
wirst geschoben haben 
er/sie/es
wird geschoben haben 
wir
werden geschoben haben 
ihr
werdet geschoben haben 
sie/Sie
werden geschoben haben 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [schieben]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
schiebe 
du
schiebest 
er/sie/es
schiebe 
wir
schieben 
ihr
schiebet 
sie/Sie
schieben 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe geschoben 
du
habest geschoben 
er/sie/es
habe geschoben 
wir
haben geschoben 
ihr
habet geschoben 
sie/Sie
haben geschoben 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde schieben 
du
werdest schieben 
er/sie/es
werde schieben 
wir
werden schieben 
ihr
werdet schieben 
sie/Sie
werden schieben 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde geschoben haben 
du
werdest geschoben haben 
er/sie/es
werde geschoben haben 
wir
werden geschoben haben 
ihr
werdet geschoben haben 
sie/Sie
werden geschoben haben 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
schöbe 
du
schöbest; schöbst 
er/sie/es
schöbe 
wir
schöben 
ihr
schöbet; schöbt 
sie/Sie
schöben 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte geschoben 
du
hättest geschoben 
er/sie/es
hätte geschoben 
wir
hätten geschoben 
ihr
hättet geschoben 
sie/Sie
hätten geschoben 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde schieben 
du
würdest schieben 
er/sie/es
würde schieben 
wir
würden schieben 
ihr
würdet schieben 
sie/Sie
würden schieben 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde geschoben haben 
du
würdest geschoben haben 
er/sie/es
würde geschoben haben 
wir
würden geschoben haben 
ihr
würdet geschoben haben 
sie/Sie
würden geschoben haben 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa nepravidelného slovesa [schieben]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
schiebe; schieb 
ihr
schiebt 

Příčestí(Partizip ) slovesa nepravidelného slovesa [schieben]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
schiebend 

Příčesti minulé

ich
geschoben 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Nepravidelná slovesa Němčina