Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - SINKEN | Learniv.com


Časování slovesa: sinken


Překlad: klesat

Přítomný čas

er sinkt

Préteritum

er sang

Perfektum

er ist gesunkenČasování slovesa nepravidelného slovesa [sinken]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
sinke 
du
sinkst 
er/sie/es
sinkt 
wir
sinken 
ihr
sinkt 
sie/Sie
sinken 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
sank 
du
sankst 
er/sie/es
sank 
wir
sanken 
ihr
sankt 
sie/Sie
sanken 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
bin gesunken 
du
bist gesunken 
er/sie/es
ist gesunken 
wir
sind gesunken 
ihr
seid gesunken 
sie/Sie
sind gesunken 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
war gesunken 
du
warst gesunken 
er/sie/es
war gesunken 
wir
waren gesunken 
ihr
wart gesunken 
sie/Sie
waren gesunken 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde sinken 
du
wirst sinken 
er/sie/es
wird sinken 
wir
werden sinken 
ihr
werdet sinken 
sie/Sie
werden sinken 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde gesunken sein 
du
wirst gesunken sein 
er/sie/es
wird gesunken sein 
wir
werden gesunken sein 
ihr
werdet gesunken sein 
sie/Sie
werden gesunken sein 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [sinken]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
sinke 
du
sinkest 
er/sie/es
sinke 
wir
sinken 
ihr
sinket 
sie/Sie
sinken 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
sei gesunken 
du
seiest gesunken; seist gesunken 
er/sie/es
sei gesunken 
wir
seien gesunken 
ihr
seiet gesunken 
sie/Sie
seien gesunken 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde sinken 
du
werdest sinken 
er/sie/es
werde sinken 
wir
werden sinken 
ihr
werdet sinken 
sie/Sie
werden sinken 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde gesunken sein 
du
werdest gesunken sein 
er/sie/es
werde gesunken sein 
wir
werden gesunken sein 
ihr
werdet gesunken sein 
sie/Sie
werden gesunken sein 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
sänke 
du
sänkest; sänkst 
er/sie/es
sänke 
wir
sänken 
ihr
sänket; sänkt 
sie/Sie
sänken 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
wäre gesunken 
du
wärest gesunken 
er/sie/es
wäre gesunken 
wir
wären gesunken 
ihr
wäret gesunken 
sie/Sie
wären gesunken 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde sinken 
du
würdest sinken 
er/sie/es
würde sinken 
wir
würden sinken 
ihr
würdet sinken 
sie/Sie
würden sinken 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gesunken sein 
du
würdest gesunken sein 
er/sie/es
würde gesunken sein 
wir
würden gesunken sein 
ihr
würdet gesunken sein 
sie/Sie
würden gesunken sein 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa nepravidelného slovesa [sinken]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
sinke; sink 
ihr
sinkt 

Příčestí(Partizip ) slovesa nepravidelného slovesa [sinken]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
sinkend 

Příčesti minulé

ich
gesunken 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Nepravidelná slovesa Němčina