Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - SOLLEN | Learniv.com


Časování slovesa: sollen


Překlad: mít (povinnost)

Přítomný čas

er soll

Préteritum

er sollte

Perfektum

er hat gesolltČasování slovesa nepravidelného slovesa [sollen]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
soll 
du
sollst 
er/sie/es
soll 
wir
sollen 
ihr
sollt 
sie/Sie
sollen 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
sollte 
du
solltest 
er/sie/es
sollte 
wir
sollten 
ihr
solltet 
sie/Sie
sollten 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
habe gesollt 
du
hast gesollt 
er/sie/es
hat gesollt 
wir
haben gesollt 
ihr
habt gesollt 
sie/Sie
haben gesollt 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte gesollt 
du
hattest gesollt 
er/sie/es
hatte gesollt 
wir
hatten gesollt 
ihr
hattet gesollt 
sie/Sie
hatten gesollt 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde sollen 
du
wirst sollen 
er/sie/es
wird sollen 
wir
werden sollen 
ihr
werdet sollen 
sie/Sie
werden sollen 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde gesollt haben 
du
wirst gesollt haben 
er/sie/es
wird gesollt haben 
wir
werden gesollt haben 
ihr
werdet gesollt haben 
sie/Sie
werden gesollt haben 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [sollen]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
solle 
du
sollest 
er/sie/es
solle 
wir
sollen 
ihr
sollet 
sie/Sie
sollen 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe gesollt 
du
habest gesollt 
er/sie/es
habe gesollt 
wir
haben gesollt 
ihr
habet gesollt 
sie/Sie
haben gesollt 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde sollen 
du
werdest sollen 
er/sie/es
werde sollen 
wir
werden sollen 
ihr
werdet sollen 
sie/Sie
werden sollen 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde gesollt haben 
du
werdest gesollt haben 
er/sie/es
werde gesollt haben 
wir
werden gesollt haben 
ihr
werdet gesollt haben 
sie/Sie
werden gesollt haben 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
sollte 
du
solltest 
er/sie/es
sollte 
wir
sollten 
ihr
solltet 
sie/Sie
sollten 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gesollt 
du
hättest gesollt 
er/sie/es
hätte gesollt 
wir
hätten gesollt 
ihr
hättet gesollt 
sie/Sie
hätten gesollt 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde sollen 
du
würdest sollen 
er/sie/es
würde sollen 
wir
würden sollen 
ihr
würdet sollen 
sie/Sie
würden sollen 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gesollt haben 
du
würdest gesollt haben 
er/sie/es
würde gesollt haben 
wir
würden gesollt haben 
ihr
würdet gesollt haben 
sie/Sie
würden gesollt haben 

Příčestí(Partizip ) slovesa nepravidelného slovesa [sollen]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
sollend 

Příčesti minulé

ich
gesollt 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Nepravidelná slovesa Němčina