Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - STEHEN | Learniv.com


Časování slovesa: stehen


Překlad: stát

Přítomný čas

er steht

Préteritum

er stand

Perfektum

er ist gestandenČasování slovesa nepravidelného slovesa [stehen]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
stehe 
du
stehst 
er/sie/es
steht 
wir
stehen 
ihr
steht 
sie/Sie
stehen 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
stand 
du
standst; standst 
er/sie/es
stand 
wir
standen 
ihr
standet 
sie/Sie
standen 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
habe gestanden 
du
hast gestanden 
er/sie/es
hat gestanden 
wir
haben gestanden 
ihr
habt gestanden 
sie/Sie
haben gestanden 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte gestanden 
du
hattest gestanden 
er/sie/es
hatte gestanden 
wir
hatten gestanden 
ihr
hattet gestanden 
sie/Sie
hatten gestanden 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde stehen 
du
wirst stehen 
er/sie/es
wird stehen 
wir
werden stehen 
ihr
werdet stehen 
sie/Sie
werden stehen 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde gestanden haben 
du
wirst gestanden haben 
er/sie/es
wird gestanden haben 
wir
werden gestanden haben 
ihr
werdet gestanden haben 
sie/Sie
werden gestanden haben 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [stehen]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
stehe 
du
stehest 
er/sie/es
stehe 
wir
stehen 
ihr
stehet 
sie/Sie
stehen 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe gestanden 
du
habest gestanden 
er/sie/es
habe gestanden 
wir
haben gestanden 
ihr
habet gestanden 
sie/Sie
haben gestanden 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde stehen 
du
werdest stehen 
er/sie/es
werde stehen 
wir
werden stehen 
ihr
werdet stehen 
sie/Sie
werden stehen 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde gestanden haben 
du
werdest gestanden haben 
er/sie/es
werde gestanden haben 
wir
werden gestanden haben 
ihr
werdet gestanden haben 
sie/Sie
werden gestanden haben 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
stünde; stände 
du
stündest; ständest 
er/sie/es
stünde; stände 
wir
stünden; ständen 
ihr
stündet; ständet 
sie/Sie
stünden; ständen 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gestanden 
du
hättest gestanden 
er/sie/es
hätte gestanden 
wir
hätten gestanden 
ihr
hättet gestanden 
sie/Sie
hätten gestanden 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde stehen 
du
würdest stehen 
er/sie/es
würde stehen 
wir
würden stehen 
ihr
würdet stehen 
sie/Sie
würden stehen 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gestanden haben 
du
würdest gestanden haben 
er/sie/es
würde gestanden haben 
wir
würden gestanden haben 
ihr
würdet gestanden haben 
sie/Sie
würden gestanden haben 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa nepravidelného slovesa [stehen]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
stehe; steh 
ihr
steht 

Příčestí(Partizip ) slovesa nepravidelného slovesa [stehen]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
stehend 

Příčesti minulé

ich
gestanden 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Nepravidelná slovesa Němčina