Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - TRÜGEN | Learniv.com

learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Němčina  >  trügen

Časování slovesa: trügen


Překlad: klamat

Přítomný čas

er trügt

Préteritum

er trog

Perfektum

er hat getrogenČasování slovesa nepravidelného slovesa [trügen]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
trüge 
du
trügst 
er/sie/es
trügt 
wir
trügen 
ihr
trügt 
sie/Sie
trügen 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
trog 
du
trogst 
er/sie/es
trog 
wir
trogen 
ihr
trogt 
sie/Sie
trogen 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
habe getrogen 
du
hast getrogen 
er/sie/es
hat getrogen 
wir
haben getrogen 
ihr
habt getrogen 
sie/Sie
haben getrogen 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte getrogen 
du
hattest getrogen 
er/sie/es
hatte getrogen 
wir
hatten getrogen 
ihr
hattet getrogen 
sie/Sie
hatten getrogen 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde trügen 
du
wirst trügen 
er/sie/es
wird trügen 
wir
werden trügen 
ihr
werdet trügen 
sie/Sie
werden trügen 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde getrogen haben 
du
wirst getrogen haben 
er/sie/es
wird getrogen haben 
wir
werden getrogen haben 
ihr
werdet getrogen haben 
sie/Sie
werden getrogen haben 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [trügen]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
trüge 
du
trügest 
er/sie/es
trüge 
wir
trügen 
ihr
trüget 
sie/Sie
trügen 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe getrogen 
du
habest getrogen 
er/sie/es
habe getrogen 
wir
haben getrogen 
ihr
habet getrogen 
sie/Sie
haben getrogen 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde trügen 
du
werdest trügen 
er/sie/es
werde trügen 
wir
werden trügen 
ihr
werdet trügen 
sie/Sie
werden trügen 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde getrogen haben 
du
werdest getrogen haben 
er/sie/es
werde getrogen haben 
wir
werden getrogen haben 
ihr
werdet getrogen haben 
sie/Sie
werden getrogen haben 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
tröge 
du
trögest; trögst 
er/sie/es
tröge 
wir
trögen 
ihr
tröget; trögt 
sie/Sie
trögen 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte getrogen 
du
hättest getrogen 
er/sie/es
hätte getrogen 
wir
hätten getrogen 
ihr
hättet getrogen 
sie/Sie
hätten getrogen 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde trügen 
du
würdest trügen 
er/sie/es
würde trügen 
wir
würden trügen 
ihr
würdet trügen 
sie/Sie
würden trügen 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde getrogen haben 
du
würdest getrogen haben 
er/sie/es
würde getrogen haben 
wir
würden getrogen haben 
ihr
würdet getrogen haben 
sie/Sie
würden getrogen haben 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa nepravidelného slovesa [trügen]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
trüge; trüg 
ihr
trügt 

Příčestí(Partizip ) slovesa nepravidelného slovesa [trügen]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
trügend 

Příčesti minulé

ich
getrogen 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Nepravidelná slovesa Němčina