Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - VERLÖSCHEN | Learniv.com

learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Němčina  >  verlöschen

Časování slovesa: verlöschen


Překlad: zhasnout

Přítomný čas

er verlischt

Préteritum

er verlosch

Perfektum

er ist verloschenČasování slovesa nepravidelného slovesa [verlöschen]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
verlösche 
du
verlischst; verlöschst 
er/sie/es
verlischt; verlöscht 
wir
verlöschen 
ihr
verlöscht 
sie/Sie
verlöschen 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
verlosch; verlöschte 
du
verloschest; verloscht; verlöschtest 
er/sie/es
verlosch; verlöschte 
wir
verloschen; verlöschten 
ihr
verloscht; verlöschtet 
sie/Sie
verloschen; verlöschten 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
bin verloschen; verlöscht 
du
bist verloschen; verlöscht 
er/sie/es
ist verloschen; verlöscht 
wir
sind verloschen; verlöscht 
ihr
seid verloschen; verlöscht 
sie/Sie
sind verloschen; verlöscht 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
war verloschen; verlöscht 
du
warst verloschen; verlöscht 
er/sie/es
war verloschen; verlöscht 
wir
waren verloschen; verlöscht 
ihr
wart verloschen; verlöscht 
sie/Sie
waren verloschen; verlöscht 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde verlöschen 
du
wirst verlöschen 
er/sie/es
wird verlöschen 
wir
werden verlöschen 
ihr
werdet verlöschen 
sie/Sie
werden verlöschen 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde verloschen; verlöscht sein 
du
wirst verloschen; verlöscht sein 
er/sie/es
wird verloschen; verlöscht sein 
wir
werden verloschen; verlöscht sein 
ihr
werdet verloschen; verlöscht sein 
sie/Sie
werden verloschen; verlöscht sein 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [verlöschen]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
verlösche 
du
verlöschest 
er/sie/es
verlösche 
wir
verlöschen 
ihr
verlöschet 
sie/Sie
verlöschen 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
sei verloschen; verlöscht 
du
seiest verloschen; verlöscht ; seist verloschen; verlöscht 
er/sie/es
sei verloschen; verlöscht 
wir
seien verloschen; verlöscht 
ihr
seiet verloschen; verlöscht 
sie/Sie
seien verloschen; verlöscht 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde verlöschen 
du
werdest verlöschen 
er/sie/es
werde verlöschen 
wir
werden verlöschen 
ihr
werdet verlöschen 
sie/Sie
werden verlöschen 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde verloschen; verlöscht 
du
werdest verloschen; verlöscht 
er/sie/es
werde verloschen; verlöscht 
wir
werden verloschen; verlöscht 
ihr
werdet verloschen; verlöscht 
sie/Sie
werden verloschen; verlöscht 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
verlösche; verlosch 
du
verlöschest; verlöschst; verloschest; verloschst 
er/sie/es
verlösche; verlosch 
wir
verlöschen; verloschen 
ihr
verlöschet; verlöscht; verloscht 
sie/Sie
verlöschen; verloschen 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
wäre verloschen; verlöscht 
du
wärest verloschen; verlöscht 
er/sie/es
wäre verloschen; verlöscht 
wir
wären verloschen; verlöscht 
ihr
wäret verloschen; verlöscht 
sie/Sie
wären verloschen; verlöscht 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde verlöschen 
du
würdest verlöschen 
er/sie/es
würde verlöschen 
wir
würden verlöschen 
ihr
würdet verlöschen 
sie/Sie
würden verlöschen 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde verloschen sein 
du
würdest verloschen; verlöscht sein 
er/sie/es
würde verloschen; verlöscht sein 
wir
würden verloschen; verlöscht sein 
ihr
würdet verloschen; verlöscht sein 
sie/Sie
würden verloschen; verlöscht sein 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa nepravidelného slovesa [verlöschen]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
verlisch 
ihr
verlöscht 

Příčestí(Partizip ) slovesa nepravidelného slovesa [verlöschen]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
verlöschend 

Příčesti minulé

ich
verloschen; verlöscht 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Nepravidelná slovesa Němčina