Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - WEBEN | Learniv.com


Časování slovesa: weben


Překlad: tkát

Přítomný čas

er webt

Préteritum

er webte

Perfektum

er hat gewebtČasování slovesa nepravidelného slovesa [weben]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
webe 
du
webst 
er/sie/es
webt 
wir
weben 
ihr
webt 
sie/Sie
weben 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
wob; webte 
du
wobst; webtest 
er/sie/es
wob; webte 
wir
woben; webten 
ihr
wobt; webtet 
sie/Sie
woben; webten 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
habe gewoben; gewebt 
du
hast gewoben; gewebt 
er/sie/es
hat gewoben; gewebt 
wir
haben gewoben; gewebt 
ihr
habt gewoben; gewebt 
sie/Sie
haben gewoben; gewebt 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte gewoben; gewebt 
du
hattest gewoben; gewebt 
er/sie/es
hatte gewoben; gewebt 
wir
hatten gewoben; gewebt 
ihr
hattet gewoben; gewebt 
sie/Sie
hatten gewoben; gewebt 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde weben 
du
wirst weben 
er/sie/es
wird weben 
wir
werden weben 
ihr
werdet weben 
sie/Sie
werden weben 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde gewoben; gewebt haben 
du
wirst gewoben; gewebt haben 
er/sie/es
wird gewoben; gewebt haben 
wir
werden gewoben; gewebt haben 
ihr
werdet gewoben; gewebt haben 
sie/Sie
werden gewoben; gewebt haben 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [weben]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
webe 
du
webest 
er/sie/es
webe 
wir
weben 
ihr
webet 
sie/Sie
weben 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe gewoben; gewebt 
du
habest gewoben; gewebt 
er/sie/es
habe gewoben; gewebt 
wir
haben gewoben; gewebt 
ihr
habet gewoben; gewebt 
sie/Sie
haben gewoben; gewebt 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde weben 
du
werdest weben 
er/sie/es
werde weben 
wir
werden weben 
ihr
werdet weben 
sie/Sie
werden weben 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde gewoben; gewebt 
du
werdest gewoben; gewebt 
er/sie/es
werde gewoben; gewebt 
wir
werden gewoben; gewebt 
ihr
werdet gewoben; gewebt 
sie/Sie
werden gewoben; gewebt 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
wöbe; webte 
du
wöbest; wöbst; webtest 
er/sie/es
wöbe; webte 
wir
wöben; webten 
ihr
wöbet; wöbt; webtet 
sie/Sie
wöben; webten 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gewoben; gewebt 
du
hättest gewoben; gewebt 
er/sie/es
hätte gewoben; gewebt 
wir
hätten gewoben; gewebt 
ihr
hättet gewoben; gewebt 
sie/Sie
hätten gewoben; gewebt 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde weben 
du
würdest weben 
er/sie/es
würde weben 
wir
würden weben 
ihr
würdet weben 
sie/Sie
würden weben 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gewoben; gewebt haben 
du
würdest gewoben; gewebt haben 
er/sie/es
würde gewoben; gewebt haben 
wir
würden gewoben; gewebt haben 
ihr
würdet gewoben; gewebt haben 
sie/Sie
würden gewoben; gewebt haben 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa nepravidelného slovesa [weben]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
webe; web 
ihr
webt 

Příčestí(Partizip ) slovesa nepravidelného slovesa [weben]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
webend 

Příčesti minulé

ich
gewoben; gewebt 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Nepravidelná slovesa Němčina