Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - WOLLEN | Learniv.com


Časování slovesa: wollen


Překlad: chtít

Přítomný čas

er will

Préteritum

er wollte

Perfektum

er hat gewolltČasování slovesa nepravidelného slovesa [wollen]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
will 
du
willst 
er/sie/es
will 
wir
wollen 
ihr
wollt 
sie/Sie
wollen 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
wollte 
du
wolltest 
er/sie/es
wollte 
wir
wollten 
ihr
wolltet 
sie/Sie
wollten 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
habe gewollt 
du
hast gewollt 
er/sie/es
hat gewollt 
wir
haben gewollt 
ihr
habt gewollt 
sie/Sie
haben gewollt 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte gewollt 
du
hattest gewollt 
er/sie/es
hatte gewollt 
wir
hatten gewollt 
ihr
hattet gewollt 
sie/Sie
hatten gewollt 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde wollen 
du
wirst wollen 
er/sie/es
wird wollen 
wir
werden wollen 
ihr
werdet wollen 
sie/Sie
werden wollen 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde gewollt haben 
du
wirst gewollt haben 
er/sie/es
wird gewollt haben 
wir
werden gewollt haben 
ihr
werdet gewollt haben 
sie/Sie
werden gewollt haben 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [wollen]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
wolle 
du
wollest 
er/sie/es
wolle 
wir
wollen 
ihr
wollet 
sie/Sie
wollen 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe gewollt 
du
habest gewollt 
er/sie/es
habe gewollt 
wir
haben gewollt 
ihr
habet gewollt 
sie/Sie
haben gewollt 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde wollen 
du
werdest wollen 
er/sie/es
werde wollen 
wir
werden wollen 
ihr
werdet wollen 
sie/Sie
werden wollen 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde gewollt haben 
du
werdest gewollt haben 
er/sie/es
werde gewollt haben 
wir
werden gewollt haben 
ihr
werdet gewollt haben 
sie/Sie
werden gewollt haben 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
wollte 
du
wolltest 
er/sie/es
wollte 
wir
wollten 
ihr
wolltet 
sie/Sie
wollten 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gewollt 
du
hättest gewollt 
er/sie/es
hätte gewollt 
wir
hätten gewollt 
ihr
hättet gewollt 
sie/Sie
hätten gewollt 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde wollen 
du
würdest wollen 
er/sie/es
würde wollen 
wir
würden wollen 
ihr
würdet wollen 
sie/Sie
würden wollen 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gewollt haben 
du
würdest gewollt haben 
er/sie/es
würde gewollt haben 
wir
würden gewollt haben 
ihr
würdet gewollt haben 
sie/Sie
würden gewollt haben 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa nepravidelného slovesa [wollen]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
wolle 
ihr
wollt 

Příčestí(Partizip ) slovesa nepravidelného slovesa [wollen]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
wollend 

Příčesti minulé

ich
gewollt 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Nepravidelná slovesa Němčina