Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - ZIEHEN | Learniv.com


Časování slovesa: ziehen


Překlad: tahat

Přítomný čas

er zieht

Préteritum

er zog

Perfektum

er hat gezogenČasování slovesa nepravidelného slovesa [ziehen]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
ziehe 
du
ziehst 
er/sie/es
zieht 
wir
ziehen 
ihr
zieht 
sie/Sie
ziehen 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
zog 
du
zogst 
er/sie/es
zog 
wir
zogen 
ihr
zogt 
sie/Sie
zogen 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
habe gezogen 
du
hast gezogen 
er/sie/es
hat gezogen 
wir
haben gezogen 
ihr
habt gezogen 
sie/Sie
haben gezogen 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte gezogen 
du
hattest gezogen 
er/sie/es
hatte gezogen 
wir
hatten gezogen 
ihr
hattet gezogen 
sie/Sie
hatten gezogen 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde ziehen 
du
wirst ziehen 
er/sie/es
wird ziehen 
wir
werden ziehen 
ihr
werdet ziehen 
sie/Sie
werden ziehen 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde gezogen haben 
du
wirst gezogen haben 
er/sie/es
wird gezogen haben 
wir
werden gezogen haben 
ihr
werdet gezogen haben 
sie/Sie
werden gezogen haben 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [ziehen]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
ziehe 
du
ziehest 
er/sie/es
ziehe 
wir
ziehen 
ihr
ziehet 
sie/Sie
ziehen 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe gezogen 
du
habest gezogen 
er/sie/es
habe gezogen 
wir
haben gezogen 
ihr
habet gezogen 
sie/Sie
haben gezogen 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde ziehen 
du
werdest ziehen 
er/sie/es
werde ziehen 
wir
werden ziehen 
ihr
werdet ziehen 
sie/Sie
werden ziehen 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde gezogen haben 
du
werdest gezogen haben 
er/sie/es
werde gezogen haben 
wir
werden gezogen haben 
ihr
werdet gezogen haben 
sie/Sie
werden gezogen haben 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
zöge 
du
zögest; zögst 
er/sie/es
zöge 
wir
zögen 
ihr
zöget; zögt 
sie/Sie
zögen 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gezogen 
du
hättest gezogen 
er/sie/es
hätte gezogen 
wir
hätten gezogen 
ihr
hättet gezogen 
sie/Sie
hätten gezogen 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde ziehen 
du
würdest ziehen 
er/sie/es
würde ziehen 
wir
würden ziehen 
ihr
würdet ziehen 
sie/Sie
würden ziehen 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gezogen haben 
du
würdest gezogen haben 
er/sie/es
würde gezogen haben 
wir
würden gezogen haben 
ihr
würdet gezogen haben 
sie/Sie
würden gezogen haben 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa nepravidelného slovesa [ziehen]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
ziehe; zieh 
ihr
zieht 

Příčestí(Partizip ) slovesa nepravidelného slovesa [ziehen]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
ziehend 

Příčesti minulé

ich
gezogen 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Nepravidelná slovesa Němčina