Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - AKTIVIEREN | Learniv.com

learniv.com  >  cs  >  Pravidelná slovesa Němčina  >  aktivieren

Časování slovesa: aktivieren


Překlad: aktivovat

Přítomný čas

er aktiviert

Préteritum

er aktivierte

Perfektum

er hat aktiviertČasování slovesa pravidelného slovesa [aktivieren]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
aktiviere 
du
aktivierst 
er/sie/es
aktiviert 
wir
aktivieren 
ihr
aktiviert 
sie/Sie
aktivieren 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
aktivierte 
du
aktiviertest 
er/sie/es
aktivierte 
wir
aktivierten 
ihr
aktiviertet 
sie/Sie
aktivierten 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
habe aktiviert 
du
hast aktiviert 
er/sie/es
hat aktiviert 
wir
haben aktiviert 
ihr
habt aktiviert 
sie/Sie
haben aktiviert 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte aktiviert 
du
hattest aktiviert 
er/sie/es
hatte aktiviert 
wir
hatten aktiviert 
ihr
hattet aktiviert 
sie/Sie
hatten aktiviert 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde aktivieren 
du
wirst aktivieren 
er/sie/es
wird aktivieren 
wir
werden aktivieren 
ihr
werdet aktivieren 
sie/Sie
werden aktivieren 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde aktiviert haben 
du
wirst aktiviert haben 
er/sie/es
wird aktiviert haben 
wir
werden aktiviert haben 
ihr
werdet aktiviert haben 
sie/Sie
werden aktiviert haben 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa pravidelného slovesa [aktivieren]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
aktiviere 
du
aktivierest 
er/sie/es
aktiviere 
wir
aktivieren 
ihr
aktivieret 
sie/Sie
aktivieren 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe aktiviert 
du
habest aktiviert 
er/sie/es
habe aktiviert 
wir
haben aktiviert 
ihr
habet aktiviert 
sie/Sie
haben aktiviert 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde aktivieren 
du
werdest aktivieren 
er/sie/es
werde aktivieren 
wir
werden aktivieren 
ihr
werdet aktivieren 
sie/Sie
werden aktivieren 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde aktiviert haben 
du
werdest aktiviert haben 
er/sie/es
werde aktiviert haben 
wir
werden aktiviert haben 
ihr
werdet aktiviert haben 
sie/Sie
werden aktiviert haben 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
aktivierte 
du
aktiviertest 
er/sie/es
aktivierte 
wir
aktivierten 
ihr
aktiviertet 
sie/Sie
aktivierten 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte aktiviert 
du
hättest aktiviert 
er/sie/es
hätte aktiviert 
wir
hätten aktiviert 
ihr
hättet aktiviert 
sie/Sie
hätten aktiviert 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde aktivieren 
du
würdest aktivieren 
er/sie/es
würde aktivieren 
wir
würden aktivieren 
ihr
würdet aktivieren 
sie/Sie
würden aktivieren 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde aktiviert haben 
du
würdest aktiviert haben 
er/sie/es
würde aktiviert haben 
wir
würden aktiviert haben 
ihr
würdet aktiviert haben 
sie/Sie
würden aktiviert haben 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa pravidelného slovesa [aktivieren]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
aktiviere; aktivier 
ihr
aktiviert 

Příčestí(Partizip ) slovesa pravidelného slovesa [aktivieren]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
aktivierend 

Příčesti minulé

ich
aktiviert 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Časování sloves v Němčině