Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - ANBRINGEN | Learniv.com

learniv.com  >  cs  >  Pravidelná slovesa Němčina  >  anbringen

Časování slovesa: anbringen


Překlad: nainstalujte

Přítomný čas

er bringt an

Préteritum

er brachte an

Perfektum

er hat angebrachtČasování slovesa pravidelného slovesa [anbringen]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
bringe an 
du
bringst an 
er/sie/es
bringt an 
wir
bringen an 
ihr
bringt an 
sie/Sie
bringen an 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
brachte an 
du
brachtest an 
er/sie/es
brachte an 
wir
brachten an 
ihr
brachtet an 
sie/Sie
brachten an 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
habe angebracht 
du
hast angebracht 
er/sie/es
hat angebracht 
wir
haben angebracht 
ihr
habt angebracht 
sie/Sie
haben angebracht 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte angebracht 
du
hattest angebracht 
er/sie/es
hatte angebracht 
wir
hatten angebracht 
ihr
hattet angebracht 
sie/Sie
hatten angebracht 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde anbringen 
du
wirst anbringen 
er/sie/es
wird anbringen 
wir
werden anbringen 
ihr
werdet anbringen 
sie/Sie
werden anbringen 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde angebracht haben 
du
wirst angebracht haben 
er/sie/es
wird angebracht haben 
wir
werden angebracht haben 
ihr
werdet angebracht haben 
sie/Sie
werden angebracht haben 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa pravidelného slovesa [anbringen]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
bringe an 
du
bringest an 
er/sie/es
bringe an 
wir
bringen an 
ihr
bringet an 
sie/Sie
bringen an 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe angebracht 
du
habest angebracht 
er/sie/es
habe angebracht 
wir
haben angebracht 
ihr
habet angebracht 
sie/Sie
haben angebracht 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde anbringen 
du
werdest anbringen 
er/sie/es
werde anbringen 
wir
werden anbringen 
ihr
werdet anbringen 
sie/Sie
werden anbringen 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde angebracht haben 
du
werdest angebracht haben 
er/sie/es
werde angebracht haben 
wir
werden angebracht haben 
ihr
werdet angebracht haben 
sie/Sie
werden angebracht haben 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
brächte an 
du
brächtest an 
er/sie/es
brächte an 
wir
brächten an 
ihr
brächtet an 
sie/Sie
brächten an 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte angebracht 
du
hättest angebracht 
er/sie/es
hätte angebracht 
wir
hätten angebracht 
ihr
hättet angebracht 
sie/Sie
hätten angebracht 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde anbringen 
du
würdest anbringen 
er/sie/es
würde anbringen 
wir
würden anbringen 
ihr
würdet anbringen 
sie/Sie
würden anbringen 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde angebracht haben 
du
würdest angebracht haben 
er/sie/es
würde angebracht haben 
wir
würden angebracht haben 
ihr
würdet angebracht haben 
sie/Sie
würden angebracht haben 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa pravidelného slovesa [anbringen]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
bringe an; bring an 
ihr
bringt an 

Příčestí(Partizip ) slovesa pravidelného slovesa [anbringen]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
anbringend 

Příčesti minulé

ich
angebracht 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Časování sloves v Němčině