Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - ANFALLEN | Learniv.com

learniv.com  >  cs  >  Pravidelná slovesa Němčina  >  anfallen

Časování slovesa: anfallen


Překlad: záchvat

Přítomný čas

er fällt an

Préteritum

er fiel an

Perfektum

er hat angefallenČasování slovesa pravidelného slovesa [anfallen]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
falle an 
du
fällst an 
er/sie/es
fällt an 
wir
fallen an 
ihr
fallt an 
sie/Sie
fallen an 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
fiel an 
du
fielst an 
er/sie/es
fiel an 
wir
fielen an 
ihr
fielt an 
sie/Sie
fielen an 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
bin angefallen 
du
bist angefallen 
er/sie/es
ist angefallen 
wir
sind angefallen 
ihr
seid angefallen 
sie/Sie
sind angefallen 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
war angefallen 
du
warst angefallen 
er/sie/es
war angefallen 
wir
waren angefallen 
ihr
wart angefallen 
sie/Sie
waren angefallen 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde anfallen 
du
wirst anfallen 
er/sie/es
wird anfallen 
wir
werden anfallen 
ihr
werdet anfallen 
sie/Sie
werden anfallen 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde angefallen sein 
du
wirst angefallen sein 
er/sie/es
wird angefallen sein 
wir
werden angefallen sein 
ihr
werdet angefallen sein 
sie/Sie
werden angefallen sein 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa pravidelného slovesa [anfallen]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
falle an 
du
fallest an 
er/sie/es
falle an 
wir
fallen an 
ihr
fallet an 
sie/Sie
fallen an 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
sei angefallen 
du
seiest angefallen 
er/sie/es
sei angefallen 
wir
seien angefallen 
ihr
seiet angefallen 
sie/Sie
seien angefallen 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde anfallen 
du
werdest anfallen 
er/sie/es
werde anfallen 
wir
werden anfallen 
ihr
werdet anfallen 
sie/Sie
werden anfallen 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde angefallen sein 
du
werdest angefallen sein 
er/sie/es
werde angefallen sein 
wir
werden angefallen sein 
ihr
werdet angefallen sein 
sie/Sie
werden angefallen sein 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
fiele an 
du
fielest an 
er/sie/es
fiele an 
wir
fielen an 
ihr
fielet an 
sie/Sie
fielen an 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
wäre angefallen 
du
wärest angefallen 
er/sie/es
wäre angefallen 
wir
wären angefallen 
ihr
wäret angefallen 
sie/Sie
wären angefallen 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde anfallen 
du
würdest anfallen 
er/sie/es
würde anfallen 
wir
würden anfallen 
ihr
würdet anfallen 
sie/Sie
würden anfallen 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde angefallen sein 
du
würdest angefallen sein 
er/sie/es
würde angefallen sein 
wir
würden angefallen sein 
ihr
würdet angefallen sein 
sie/Sie
würden angefallen sein 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa pravidelného slovesa [anfallen]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
falle an; fall an 
ihr
fallt an 

Příčestí(Partizip ) slovesa pravidelného slovesa [anfallen]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
anfallend 

Příčesti minulé

ich
angefallen 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Časování sloves v Němčině