Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - ANLIEGEN | Learniv.com

learniv.com  >  cs  >  Pravidelná slovesa Němčina  >  anliegen

Časování slovesa: anliegen


Překlad: problém

Přítomný čas

er liegt an

Préteritum

er lag an

Perfektum

er hat angelegenČasování slovesa pravidelného slovesa [anliegen]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
liege an 
du
liegst an 
er/sie/es
liegt an 
wir
liegen an 
ihr
liegt an 
sie/Sie
liegen an 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
lag an 
du
lagst an 
er/sie/es
lag an 
wir
lagen an 
ihr
lagt an 
sie/Sie
lagen an 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
habe angelegen 
du
hast angelegen 
er/sie/es
hat angelegen 
wir
haben angelegen 
ihr
habt angelegen 
sie/Sie
haben angelegen 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte angelegen 
du
hattest angelegen 
er/sie/es
hatte angelegen 
wir
hatten angelegen 
ihr
hattet angelegen 
sie/Sie
hatten angelegen 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde anliegen 
du
wirst anliegen 
er/sie/es
wird anliegen 
wir
werden anliegen 
ihr
werdet anliegen 
sie/Sie
werden anliegen 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde angelegen haben 
du
wirst angelegen haben 
er/sie/es
wird angelegen haben 
wir
werden angelegen haben 
ihr
werdet angelegen haben 
sie/Sie
werden angelegen haben 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa pravidelného slovesa [anliegen]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
liege an 
du
liegest an 
er/sie/es
liege an 
wir
liegen an 
ihr
lieget an 
sie/Sie
liegen an 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe angelegen 
du
habest angelegen 
er/sie/es
habe angelegen 
wir
haben angelegen 
ihr
habet angelegen 
sie/Sie
haben angelegen 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde anliegen 
du
werdest anliegen 
er/sie/es
werde anliegen 
wir
werden anliegen 
ihr
werdet anliegen 
sie/Sie
werden anliegen 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde angelegen haben 
du
werdest angelegen haben 
er/sie/es
werde angelegen haben 
wir
werden angelegen haben 
ihr
werdet angelegen haben 
sie/Sie
werden angelegen haben 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
läge an 
du
lägest an 
er/sie/es
läge an 
wir
lägen an 
ihr
läget an 
sie/Sie
lägen an 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte angelegen 
du
hättest angelegen 
er/sie/es
hätte angelegen 
wir
hätten angelegen 
ihr
hättet angelegen 
sie/Sie
hätten angelegen 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde anliegen 
du
würdest anliegen 
er/sie/es
würde anliegen 
wir
würden anliegen 
ihr
würdet anliegen 
sie/Sie
würden anliegen 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde angelegen haben 
du
würdest angelegen haben 
er/sie/es
würde angelegen haben 
wir
würden angelegen haben 
ihr
würdet angelegen haben 
sie/Sie
würden angelegen haben 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa pravidelného slovesa [anliegen]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
liege an; lieg an 
ihr
liegt an 

Příčestí(Partizip ) slovesa pravidelného slovesa [anliegen]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
anliegend 

Příčesti minulé

ich
angelegen 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Časování sloves v Němčině