Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - AUFKLÄREN | Learniv.com

learniv.com  >  cs  >  Pravidelná slovesa Němčina  >  aufklären

Časování slovesa: aufklären


Překlad: vyčistit

Přítomný čas

er klärt auf

Préteritum

er klärte auf

Perfektum

er hat aufgeklärtČasování slovesa pravidelného slovesa [aufklären]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
kläre auf 
du
klärst auf 
er/sie/es
klärt auf 
wir
klären auf 
ihr
klärt auf 
sie/Sie
klären auf 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
klärte auf 
du
klärtest auf 
er/sie/es
klärte auf 
wir
klärten auf 
ihr
klärtet auf 
sie/Sie
klärten auf 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
habe aufgeklärt 
du
hast aufgeklärt 
er/sie/es
hat aufgeklärt 
wir
haben aufgeklärt 
ihr
habt aufgeklärt 
sie/Sie
haben aufgeklärt 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte aufgeklärt 
du
hattest aufgeklärt 
er/sie/es
hatte aufgeklärt 
wir
hatten aufgeklärt 
ihr
hattet aufgeklärt 
sie/Sie
hatten aufgeklärt 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde aufklären 
du
wirst aufklären 
er/sie/es
wird aufklären 
wir
werden aufklären 
ihr
werdet aufklären 
sie/Sie
werden aufklären 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde aufgeklärt haben 
du
wirst aufgeklärt haben 
er/sie/es
wird aufgeklärt haben 
wir
werden aufgeklärt haben 
ihr
werdet aufgeklärt haben 
sie/Sie
werden aufgeklärt haben 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa pravidelného slovesa [aufklären]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
kläre auf 
du
klärest auf 
er/sie/es
kläre auf 
wir
klären auf 
ihr
kläret auf 
sie/Sie
klären auf 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe aufgeklärt 
du
habest aufgeklärt 
er/sie/es
habe aufgeklärt 
wir
haben aufgeklärt 
ihr
habet aufgeklärt 
sie/Sie
haben aufgeklärt 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde aufklären 
du
werdest aufklären 
er/sie/es
werde aufklären 
wir
werden aufklären 
ihr
werdet aufklären 
sie/Sie
werden aufklären 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde aufgeklärt haben 
du
werdest aufgeklärt haben 
er/sie/es
werde aufgeklärt haben 
wir
werden aufgeklärt haben 
ihr
werdet aufgeklärt haben 
sie/Sie
werden aufgeklärt haben 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
klärte auf 
du
klärtest auf 
er/sie/es
klärte auf 
wir
klärten auf 
ihr
klärtet auf 
sie/Sie
klärten auf 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte aufgeklärt 
du
hättest aufgeklärt 
er/sie/es
hätte aufgeklärt 
wir
hätten aufgeklärt 
ihr
hättet aufgeklärt 
sie/Sie
hätten aufgeklärt 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde aufklären 
du
würdest aufklären 
er/sie/es
würde aufklären 
wir
würden aufklären 
ihr
würdet aufklären 
sie/Sie
würden aufklären 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde aufgeklärt haben 
du
würdest aufgeklärt haben 
er/sie/es
würde aufgeklärt haben 
wir
würden aufgeklärt haben 
ihr
würdet aufgeklärt haben 
sie/Sie
würden aufgeklärt haben 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa pravidelného slovesa [aufklären]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
kläre auf; klär auf 
ihr
klärt auf 

Příčestí(Partizip ) slovesa pravidelného slovesa [aufklären]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
aufklärend 

Příčesti minulé

ich
aufgeklärt 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Časování sloves v Němčině