Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - AUFSPÜREN | Learniv.com

learniv.com  >  cs  >  Pravidelná slovesa Němčina  >  aufspüren

Časování slovesa: aufspüren


Překlad: na čistě

Přítomný čas

er spürt auf

Préteritum

er spürte auf

Perfektum

er hat aufgespürtČasování slovesa pravidelného slovesa [aufspüren]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
spüre auf 
du
spürst auf 
er/sie/es
spürt auf 
wir
spüren auf 
ihr
spürt auf 
sie/Sie
spüren auf 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
spürte auf 
du
spürtest auf 
er/sie/es
spürte auf 
wir
spürten auf 
ihr
spürtet auf 
sie/Sie
spürten auf 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
habe aufgespürt 
du
hast aufgespürt 
er/sie/es
hat aufgespürt 
wir
haben aufgespürt 
ihr
habt aufgespürt 
sie/Sie
haben aufgespürt 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte aufgespürt 
du
hattest aufgespürt 
er/sie/es
hatte aufgespürt 
wir
hatten aufgespürt 
ihr
hattet aufgespürt 
sie/Sie
hatten aufgespürt 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde aufspüren 
du
wirst aufspüren 
er/sie/es
wird aufspüren 
wir
werden aufspüren 
ihr
werdet aufspüren 
sie/Sie
werden aufspüren 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde aufgespürt haben 
du
wirst aufgespürt haben 
er/sie/es
wird aufgespürt haben 
wir
werden aufgespürt haben 
ihr
werdet aufgespürt haben 
sie/Sie
werden aufgespürt haben 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa pravidelného slovesa [aufspüren]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
spüre auf 
du
spürest auf 
er/sie/es
spüre auf 
wir
spüren auf 
ihr
spüret auf 
sie/Sie
spüren auf 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe aufgespürt 
du
habest aufgespürt 
er/sie/es
habe aufgespürt 
wir
haben aufgespürt 
ihr
habet aufgespürt 
sie/Sie
haben aufgespürt 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde aufspüren 
du
werdest aufspüren 
er/sie/es
werde aufspüren 
wir
werden aufspüren 
ihr
werdet aufspüren 
sie/Sie
werden aufspüren 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde aufgespürt haben 
du
werdest aufgespürt haben 
er/sie/es
werde aufgespürt haben 
wir
werden aufgespürt haben 
ihr
werdet aufgespürt haben 
sie/Sie
werden aufgespürt haben 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
spürte auf 
du
spürtest auf 
er/sie/es
spürte auf 
wir
spürten auf 
ihr
spürtet auf 
sie/Sie
spürten auf 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte aufgespürt 
du
hättest aufgespürt 
er/sie/es
hätte aufgespürt 
wir
hätten aufgespürt 
ihr
hättet aufgespürt 
sie/Sie
hätten aufgespürt 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde aufspüren 
du
würdest aufspüren 
er/sie/es
würde aufspüren 
wir
würden aufspüren 
ihr
würdet aufspüren 
sie/Sie
würden aufspüren 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde aufgespürt haben 
du
würdest aufgespürt haben 
er/sie/es
würde aufgespürt haben 
wir
würden aufgespürt haben 
ihr
würdet aufgespürt haben 
sie/Sie
würden aufgespürt haben 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa pravidelného slovesa [aufspüren]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
spüre auf; spür auf 
ihr
spürt auf 

Příčestí(Partizip ) slovesa pravidelného slovesa [aufspüren]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
aufspürend 

Příčesti minulé

ich
aufgespürt 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Časování sloves v Němčině