Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - AUFTAUCHEN | Learniv.com

learniv.com  >  cs  >  Pravidelná slovesa Němčina  >  auftauchen

Časování slovesa: auftauchen


Překlad: vyskakovat

Přítomný čas

er taucht auf

Préteritum

er tauchte auf

Perfektum

er hat aufgetauchtČasování slovesa pravidelného slovesa [auftauchen]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
tauche auf 
du
tauchst auf 
er/sie/es
taucht auf 
wir
tauchen auf 
ihr
taucht auf 
sie/Sie
tauchen auf 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
tauchte auf 
du
tauchtest auf 
er/sie/es
tauchte auf 
wir
tauchten auf 
ihr
tauchtet auf 
sie/Sie
tauchten auf 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
bin aufgetaucht 
du
bist aufgetaucht 
er/sie/es
ist aufgetaucht 
wir
sind aufgetaucht 
ihr
seid aufgetaucht 
sie/Sie
sind aufgetaucht 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
war aufgetaucht 
du
warst aufgetaucht 
er/sie/es
war aufgetaucht 
wir
waren aufgetaucht 
ihr
wart aufgetaucht 
sie/Sie
waren aufgetaucht 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde auftauchen 
du
wirst auftauchen 
er/sie/es
wird auftauchen 
wir
werden auftauchen 
ihr
werdet auftauchen 
sie/Sie
werden auftauchen 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde aufgetaucht sein 
du
wirst aufgetaucht sein 
er/sie/es
wird aufgetaucht sein 
wir
werden aufgetaucht sein 
ihr
werdet aufgetaucht sein 
sie/Sie
werden aufgetaucht sein 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa pravidelného slovesa [auftauchen]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
tauche auf 
du
tauchest auf 
er/sie/es
tauche auf 
wir
tauchen auf 
ihr
tauchet auf 
sie/Sie
tauchen auf 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
sei aufgetaucht 
du
seiest aufgetaucht; seist aufgetaucht 
er/sie/es
sei aufgetaucht 
wir
seien aufgetaucht 
ihr
seiet aufgetaucht 
sie/Sie
seien aufgetaucht 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde auftauchen 
du
werdest auftauchen 
er/sie/es
werde auftauchen 
wir
werden auftauchen 
ihr
werdet auftauchen 
sie/Sie
werden auftauchen 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde aufgetaucht sein 
du
werdest aufgetaucht sein 
er/sie/es
werde aufgetaucht sein 
wir
werden aufgetaucht sein 
ihr
werdet aufgetaucht sein 
sie/Sie
werden aufgetaucht sein 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
tauchte auf 
du
tauchtest auf 
er/sie/es
tauchte auf 
wir
tauchten auf 
ihr
tauchtet auf 
sie/Sie
tauchten auf 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
wäre aufgetaucht 
du
wärest aufgetaucht 
er/sie/es
wäre aufgetaucht 
wir
wären aufgetaucht 
ihr
wäret aufgetaucht 
sie/Sie
wären aufgetaucht 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde auftauchen 
du
würdest auftauchen 
er/sie/es
würde auftauchen 
wir
würden auftauchen 
ihr
würdet auftauchen 
sie/Sie
würden auftauchen 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde aufgetaucht sein 
du
würdest aufgetaucht sein 
er/sie/es
würde aufgetaucht sein 
wir
würden aufgetaucht sein 
ihr
würdet aufgetaucht sein 
sie/Sie
würden aufgetaucht sein 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa pravidelného slovesa [auftauchen]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
tauche auf; tauch auf 
ihr
taucht auf 

Příčestí(Partizip ) slovesa pravidelného slovesa [auftauchen]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
auftauchend 

Příčesti minulé

ich
aufgetaucht 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Časování sloves v Němčině