Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - AUSSAGEN | Learniv.com

learniv.com  >  cs  >  Pravidelná slovesa Němčina  >  aussagen

Časování slovesa: aussagen


Překlad: prohlášení

Přítomný čas

er sagt aus

Préteritum

er sagte aus

Perfektum

er hat ausgesagtČasování slovesa pravidelného slovesa [aussagen]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
sage aus 
du
sagst aus 
er/sie/es
sagt aus 
wir
sagen aus 
ihr
sagt aus 
sie/Sie
sagen aus 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
sagte aus 
du
sagtest aus 
er/sie/es
sagte aus 
wir
sagten aus 
ihr
sagtet aus 
sie/Sie
sagten aus 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
habe ausgesagt 
du
hast ausgesagt 
er/sie/es
hat ausgesagt 
wir
haben ausgesagt 
ihr
habt ausgesagt 
sie/Sie
haben ausgesagt 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte ausgesagt 
du
hattest ausgesagt 
er/sie/es
hatte ausgesagt 
wir
hatten ausgesagt 
ihr
hattet ausgesagt 
sie/Sie
hatten ausgesagt 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde aussagen 
du
wirst aussagen 
er/sie/es
wird aussagen 
wir
werden aussagen 
ihr
werdet aussagen 
sie/Sie
werden aussagen 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde ausgesagt haben 
du
wirst ausgesagt haben 
er/sie/es
wird ausgesagt haben 
wir
werden ausgesagt haben 
ihr
werdet ausgesagt haben 
sie/Sie
werden ausgesagt haben 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa pravidelného slovesa [aussagen]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
sage aus 
du
sagest aus 
er/sie/es
sage aus 
wir
sagen aus 
ihr
saget aus 
sie/Sie
sagen aus 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe ausgesagt 
du
habest ausgesagt 
er/sie/es
habe ausgesagt 
wir
haben ausgesagt 
ihr
habet ausgesagt 
sie/Sie
haben ausgesagt 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde aussagen 
du
werdest aussagen 
er/sie/es
werde aussagen 
wir
werden aussagen 
ihr
werdet aussagen 
sie/Sie
werden aussagen 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde ausgesagt haben 
du
werdest ausgesagt haben 
er/sie/es
werde ausgesagt haben 
wir
werden ausgesagt haben 
ihr
werdet ausgesagt haben 
sie/Sie
werden ausgesagt haben 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
sagte aus 
du
sagtest aus 
er/sie/es
sagte aus 
wir
sagten aus 
ihr
sagtet aus 
sie/Sie
sagten aus 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte ausgesagt 
du
hättest ausgesagt 
er/sie/es
hätte ausgesagt 
wir
hätten ausgesagt 
ihr
hättet ausgesagt 
sie/Sie
hätten ausgesagt 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde aussagen 
du
würdest aussagen 
er/sie/es
würde aussagen 
wir
würden aussagen 
ihr
würdet aussagen 
sie/Sie
würden aussagen 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde ausgesagt haben 
du
würdest ausgesagt haben 
er/sie/es
würde ausgesagt haben 
wir
würden ausgesagt haben 
ihr
würdet ausgesagt haben 
sie/Sie
würden ausgesagt haben 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa pravidelného slovesa [aussagen]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
sage aus; sag aus 
ihr
sagt aus 

Příčestí(Partizip ) slovesa pravidelného slovesa [aussagen]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
aussagend 

Příčesti minulé

ich
ausgesagt 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Časování sloves v Němčině