Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - BEGINNEN | Learniv.com

learniv.com  >  cs  >  Pravidelná slovesa Němčina  >  beginnen

Časování slovesa: beginnen


Překlad: začít

Přítomný čas

er beginnt

Préteritum

er begann

Perfektum

er hat begonnenČasování slovesa nepravidelného slovesa [beginnen]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
beginne 
du
beginnst 
er/sie/es
beginnt 
wir
beginnen 
ihr
beginnt 
sie/Sie
beginnen 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
begann 
du
begannst 
er/sie/es
begann 
wir
begannen 
ihr
begannt 
sie/Sie
begannen 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
habe begonnen 
du
hast begonnen 
er/sie/es
hat begonnen 
wir
haben begonnen 
ihr
habt begonnen 
sie/Sie
haben begonnen 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte begonnen 
du
hattest begonnen 
er/sie/es
hatte begonnen 
wir
hatten begonnen 
ihr
hattet begonnen 
sie/Sie
hatten begonnen 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde beginnen 
du
wirst beginnen 
er/sie/es
wird beginnen 
wir
werden beginnen 
ihr
werdet beginnen 
sie/Sie
werden beginnen 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde begonnen haben 
du
wirst begonnen haben 
er/sie/es
wird begonnen haben 
wir
werden begonnen haben 
ihr
werdet begonnen haben 
sie/Sie
werden begonnen haben 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [beginnen]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
beginne 
du
beginnest 
er/sie/es
beginne 
wir
beginnen 
ihr
beginnet 
sie/Sie
beginnen 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe begonnen 
du
habest begonnen 
er/sie/es
habe begonnen 
wir
haben begonnen 
ihr
habet begonnen 
sie/Sie
haben begonnen 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde beginnen 
du
werdest beginnen 
er/sie/es
werde beginnen 
wir
werden beginnen 
ihr
werdet beginnen 
sie/Sie
werden beginnen 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde begonnen haben 
du
werdest begonnen haben 
er/sie/es
werde begonnen haben 
wir
werden begonnen haben 
ihr
werdet begonnen haben 
sie/Sie
werden begonnen haben 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
begänne; begönne 
du
begännest; begännst; begönnest; begönnst 
er/sie/es
begänne; begönne 
wir
begännen; begönnen 
ihr
begännet; begännt; begönnet; begönnt 
sie/Sie
begännen; begönnen 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte begonnen 
du
hättest begonnen 
er/sie/es
hätte begonnen 
wir
hätten begonnen 
ihr
hättet begonnen 
sie/Sie
hätten begonnen 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde beginnen 
du
würdest beginnen 
er/sie/es
würde beginnen 
wir
würden beginnen 
ihr
würdet beginnen 
sie/Sie
würden beginnen 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde begonnen haben 
du
würdest begonnen haben 
er/sie/es
würde begonnen haben 
wir
würden begonnen haben 
ihr
würdet begonnen haben 
sie/Sie
würden begonnen haben 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa nepravidelného slovesa [beginnen]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
beginne; beginn 
ihr
beginnt 

Příčestí(Partizip ) slovesa nepravidelného slovesa [beginnen]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
beginnend 

Příčesti minulé

ich
begonnen 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Nepravidelná slovesa Němčina