Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - BEOBACHTEN | Learniv.com

learniv.com  >  cs  >  Pravidelná slovesa Němčina  >  beobachten

Časování slovesa: beobachten


Překlad: pozorovat

Přítomný čas

er beobachtet

Préteritum

er beobachtete

Perfektum

er hat beobachtetČasování slovesa pravidelného slovesa [beobachten]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
beobachte 
du
beobachtest 
er/sie/es
beobachtet 
wir
beobachten 
ihr
beobachtet 
sie/Sie
beobachten 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
beobachtete 
du
beobachtetest 
er/sie/es
beobachtete 
wir
beobachteten 
ihr
beobachtetet 
sie/Sie
beobachteten 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
habe beobachtet 
du
hast beobachtet 
er/sie/es
hat beobachtet 
wir
haben beobachtet 
ihr
habt beobachtet 
sie/Sie
haben beobachtet 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte beobachtet 
du
hattest beobachtet 
er/sie/es
hatte beobachtet 
wir
hatten beobachtet 
ihr
hattet beobachtet 
sie/Sie
hatten beobachtet 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde beobachten 
du
wirst beobachten 
er/sie/es
wird beobachten 
wir
werden beobachten 
ihr
werdet beobachten 
sie/Sie
werden beobachten 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde beobachtet haben 
du
wirst beobachtet haben 
er/sie/es
wird beobachtet haben 
wir
werden beobachtet haben 
ihr
werdet beobachtet haben 
sie/Sie
werden beobachtet haben 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa pravidelného slovesa [beobachten]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
beobachte 
du
beobachtest 
er/sie/es
beobachte 
wir
beobachten 
ihr
beobachtet 
sie/Sie
beobachten 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe beobachtet 
du
habest beobachtet 
er/sie/es
habe beobachtet 
wir
haben beobachtet 
ihr
habet beobachtet 
sie/Sie
haben beobachtet 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde beobachten 
du
werdest beobachten 
er/sie/es
werde beobachten 
wir
werden beobachten 
ihr
werdet beobachten 
sie/Sie
werden beobachten 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde beobachtet haben 
du
werdest beobachtet haben 
er/sie/es
werde beobachtet haben 
wir
werden beobachtet haben 
ihr
werdet beobachtet haben 
sie/Sie
werden beobachtet haben 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
beobachtete 
du
beobachtetest 
er/sie/es
beobachtete 
wir
beobachteten 
ihr
beobachtetet 
sie/Sie
beobachteten 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte beobachtet 
du
hättest beobachtet 
er/sie/es
hätte beobachtet 
wir
hätten beobachtet 
ihr
hättet beobachtet 
sie/Sie
hätten beobachtet 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde beobachten 
du
würdest beobachten 
er/sie/es
würde beobachten 
wir
würden beobachten 
ihr
würdet beobachten 
sie/Sie
würden beobachten 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde beobachtet haben 
du
würdest beobachtet haben 
er/sie/es
würde beobachtet haben 
wir
würden beobachtet haben 
ihr
würdet beobachtet haben 
sie/Sie
würden beobachtet haben 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa pravidelného slovesa [beobachten]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
beobachte; beobacht 
ihr
beobachtet 

Příčestí(Partizip ) slovesa pravidelného slovesa [beobachten]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
beobachtend 

Příčesti minulé

ich
beobachtet 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Časování sloves v Němčině