Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - BEREICHERN | Learniv.com

learniv.com  >  cs  >  Pravidelná slovesa Němčina  >  bereichern

Časování slovesa: bereichern


Překlad: obohatit

Přítomný čas

er bereichert

Préteritum

er bereicherte

Perfektum

er hat bereichertČasování slovesa pravidelného slovesa [bereichern]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
bereichere 
du
bereicherst 
er/sie/es
bereichert 
wir
bereichern 
ihr
bereichert 
sie/Sie
bereichern 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
bereicherte 
du
bereichertest 
er/sie/es
bereicherte 
wir
bereicherten 
ihr
bereichertet 
sie/Sie
bereicherten 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
habe bereichert 
du
hast bereichert 
er/sie/es
hat bereichert 
wir
haben bereichert 
ihr
habt bereichert 
sie/Sie
haben bereichert 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte bereichert 
du
hattest bereichert 
er/sie/es
hatte bereichert 
wir
hatten bereichert 
ihr
hattet bereichert 
sie/Sie
hatten bereichert 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde bereichern 
du
wirst bereichern 
er/sie/es
wird bereichern 
wir
werden bereichern 
ihr
werdet bereichern 
sie/Sie
werden bereichern 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde bereichert haben 
du
wirst bereichert haben 
er/sie/es
wird bereichert haben 
wir
werden bereichert haben 
ihr
werdet bereichert haben 
sie/Sie
werden bereichert haben 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa pravidelného slovesa [bereichern]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
bereichere 
du
bereicherst 
er/sie/es
bereichere 
wir
bereichern 
ihr
bereichert 
sie/Sie
bereichern 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe bereichert 
du
habest bereichert 
er/sie/es
habe bereichert 
wir
haben bereichert 
ihr
habet bereichert 
sie/Sie
haben bereichert 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde bereichern 
du
werdest bereichern 
er/sie/es
werde bereichern 
wir
werden bereichern 
ihr
werdet bereichern 
sie/Sie
werden bereichern 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde bereichert haben 
du
werdest bereichert haben 
er/sie/es
werde bereichert haben 
wir
werden bereichert haben 
ihr
werdet bereichert haben 
sie/Sie
werden bereichert haben 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
bereicherte 
du
bereichertest 
er/sie/es
bereicherte 
wir
bereicherten 
ihr
bereichertet 
sie/Sie
bereicherten 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte bereichert 
du
hättest bereichert 
er/sie/es
hätte bereichert 
wir
hätten bereichert 
ihr
hättet bereichert 
sie/Sie
hätten bereichert 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde bereichern 
du
würdest bereichern 
er/sie/es
würde bereichern 
wir
würden bereichern 
ihr
würdet bereichern 
sie/Sie
würden bereichern 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde bereichert haben 
du
würdest bereichert haben 
er/sie/es
würde bereichert haben 
wir
würden bereichert haben 
ihr
würdet bereichert haben 
sie/Sie
würden bereichert haben 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa pravidelného slovesa [bereichern]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
bereichere 
ihr
bereichert 

Příčestí(Partizip ) slovesa pravidelného slovesa [bereichern]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
bereichernd 

Příčesti minulé

ich
bereichert 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Časování sloves v Němčině