Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - BERSTEN | Learniv.com

learniv.com  >  cs  >  Pravidelná slovesa Němčina  >  bersten

Časování slovesa: bersten


Překlad: puknout

Přítomný čas

er birst

Préteritum

er barst

Perfektum

er ist geborstenČasování slovesa nepravidelného slovesa [bersten]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
berste 
du
birst 
er/sie/es
birst 
wir
bersten 
ihr
berstet 
sie/Sie
bersten 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
barst 
du
barstest 
er/sie/es
barst 
wir
barsten 
ihr
barstet 
sie/Sie
barsten 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
bin geborsten 
du
bist geborsten 
er/sie/es
ist geborsten 
wir
sind geborsten 
ihr
seid geborsten 
sie/Sie
sind geborsten 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
war geborsten 
du
warst geborsten 
er/sie/es
war geborsten 
wir
waren geborsten 
ihr
wart geborsten 
sie/Sie
waren geborsten 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde bersten 
du
wirst bersten 
er/sie/es
wird bersten 
wir
werden bersten 
ihr
werdet bersten 
sie/Sie
werden bersten 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde geborsten sein 
du
wirst geborsten sein 
er/sie/es
wird geborsten sein 
wir
werden geborsten sein 
ihr
werdet geborsten sein 
sie/Sie
werden geborsten sein 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [bersten]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
berste 
du
berstest 
er/sie/es
berste 
wir
bersten 
ihr
berstet 
sie/Sie
bersten 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
sei geborsten 
du
seist geborsten 
er/sie/es
sei geborsten 
wir
seien geborsten 
ihr
seiet geborsten 
sie/Sie
seien geborsten 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde bersten 
du
werdest bersten 
er/sie/es
werde bersten 
wir
werden bersten 
ihr
werdet bersten 
sie/Sie
werden bersten 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde geborsten sein 
du
werdest geborsten sein 
er/sie/es
werde geborsten sein 
wir
werden geborsten sein 
ihr
werdet geborsten sein 
sie/Sie
werden geborsten sein 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
bärste 
du
bärstest 
er/sie/es
bärste 
wir
bärsten 
ihr
bärstet 
sie/Sie
bärsten 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
wäre geborsten 
du
wärest geborsten 
er/sie/es
wäre geborsten 
wir
wären geborsten 
ihr
wäret geborsten 
sie/Sie
wären geborsten 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde bersten 
du
würdest bersten 
er/sie/es
würde bersten 
wir
würden bersten 
ihr
würdet bersten 
sie/Sie
würden bersten 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde geborsten sein 
du
würdest geborsten sein 
er/sie/es
würde geborsten sein 
wir
würden geborsten sein 
ihr
würdet geborsten sein 
sie/Sie
würden geborsten sein 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa nepravidelného slovesa [bersten]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
birst 
ihr
berstet 

Příčestí(Partizip ) slovesa nepravidelného slovesa [bersten]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
berstend 

Příčesti minulé

ich
geborsten 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Nepravidelná slovesa Němčina