Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - BESCHREIBEN | Learniv.com

learniv.com  >  cs  >  Pravidelná slovesa Němčina  >  beschreiben

Časování slovesa: beschreiben


Překlad: popsat

Přítomný čas

er beschreibt

Préteritum

er beschrieb

Perfektum

er hat beschriebenČasování slovesa pravidelného slovesa [beschreiben]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
beschreibe 
du
beschreibst 
er/sie/es
beschreibt 
wir
beschreiben 
ihr
beschreibt 
sie/Sie
beschreiben 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
beschrieb 
du
beschriebst 
er/sie/es
beschrieb 
wir
beschrieben 
ihr
beschriebt 
sie/Sie
beschrieben 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
habe beschrieben 
du
hast beschrieben 
er/sie/es
hat beschrieben 
wir
haben beschrieben 
ihr
habt beschrieben 
sie/Sie
haben beschrieben 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte beschrieben 
du
hattest beschrieben 
er/sie/es
hatte beschrieben 
wir
hatten beschrieben 
ihr
hattet beschrieben 
sie/Sie
hatten beschrieben 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde beschreiben 
du
wirst beschreiben 
er/sie/es
wird beschreiben 
wir
werden beschreiben 
ihr
werdet beschreiben 
sie/Sie
werden beschreiben 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde beschrieben haben 
du
wirst beschrieben haben 
er/sie/es
wird beschrieben haben 
wir
werden beschrieben haben 
ihr
werdet beschrieben haben 
sie/Sie
werden beschrieben haben 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa pravidelného slovesa [beschreiben]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
beschreibe 
du
beschreibest 
er/sie/es
beschreibe 
wir
beschreiben 
ihr
beschreibet 
sie/Sie
beschreiben 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe beschrieben 
du
habest beschrieben 
er/sie/es
habe beschrieben 
wir
haben beschrieben 
ihr
habet beschrieben 
sie/Sie
haben beschrieben 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde beschreiben 
du
werdest beschreiben 
er/sie/es
werde beschreiben 
wir
werden beschreiben 
ihr
werdet beschreiben 
sie/Sie
werden beschreiben 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde beschrieben haben 
du
werdest beschrieben haben 
er/sie/es
werde beschrieben haben 
wir
werden beschrieben haben 
ihr
werdet beschrieben haben 
sie/Sie
werden beschrieben haben 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
beschriebe 
du
beschriebest 
er/sie/es
beschriebe 
wir
beschrieben 
ihr
beschriebet 
sie/Sie
beschrieben 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte beschrieben 
du
hättest beschrieben 
er/sie/es
hätte beschrieben 
wir
hätten beschrieben 
ihr
hättet beschrieben 
sie/Sie
hätten beschrieben 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde beschreiben 
du
würdest beschreiben 
er/sie/es
würde beschreiben 
wir
würden beschreiben 
ihr
würdet beschreiben 
sie/Sie
würden beschreiben 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde beschrieben haben 
du
würdest beschrieben haben 
er/sie/es
würde beschrieben haben 
wir
würden beschrieben haben 
ihr
würdet beschrieben haben 
sie/Sie
würden beschrieben haben 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa pravidelného slovesa [beschreiben]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
beschreibe; beschreib 
ihr
beschreibt 

Příčestí(Partizip ) slovesa pravidelného slovesa [beschreiben]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
beschreibend 

Příčesti minulé

ich
beschrieben 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Časování sloves v Němčině