Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - BESCHÜTZEN | Learniv.com

learniv.com  >  cs  >  Pravidelná slovesa Němčina  >  beschützen

Časování slovesa: beschützen


Překlad: chránit

Přítomný čas

er beschützt

Préteritum

er beschützte

Perfektum

er hat beschütztČasování slovesa pravidelného slovesa [beschützen]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
beschütze 
du
beschützt 
er/sie/es
beschützt 
wir
beschützen 
ihr
beschützt 
sie/Sie
beschützen 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
beschützte 
du
beschütztest 
er/sie/es
beschützte 
wir
beschützten 
ihr
beschütztet 
sie/Sie
beschützten 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
habe beschützt 
du
hast beschützt 
er/sie/es
hat beschützt 
wir
haben beschützt 
ihr
habt beschützt 
sie/Sie
haben beschützt 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte beschützt 
du
hattest beschützt 
er/sie/es
hatte beschützt 
wir
hatten beschützt 
ihr
hattet beschützt 
sie/Sie
hatten beschützt 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde beschützen 
du
wirst beschützen 
er/sie/es
wird beschützen 
wir
werden beschützen 
ihr
werdet beschützen 
sie/Sie
werden beschützen 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde beschützt haben 
du
wirst beschützt haben 
er/sie/es
wird beschützt haben 
wir
werden beschützt haben 
ihr
werdet beschützt haben 
sie/Sie
werden beschützt haben 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa pravidelného slovesa [beschützen]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
beschütze 
du
beschützest 
er/sie/es
beschütze 
wir
beschützen 
ihr
beschützet 
sie/Sie
beschützen 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe beschützt 
du
habest beschützt 
er/sie/es
habe beschützt 
wir
haben beschützt 
ihr
habet beschützt 
sie/Sie
haben beschützt 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde beschützen 
du
werdest beschützen 
er/sie/es
werde beschützen 
wir
werden beschützen 
ihr
werdet beschützen 
sie/Sie
werden beschützen 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde beschützt haben 
du
werdest beschützt haben 
er/sie/es
werde beschützt haben 
wir
werden beschützt haben 
ihr
werdet beschützt haben 
sie/Sie
werden beschützt haben 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
beschützte 
du
beschütztest 
er/sie/es
beschützte 
wir
beschützten 
ihr
beschütztet 
sie/Sie
beschützten 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte beschützt 
du
hättest beschützt 
er/sie/es
hätte beschützt 
wir
hätten beschützt 
ihr
hättet beschützt 
sie/Sie
hätten beschützt 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde beschützen 
du
würdest beschützen 
er/sie/es
würde beschützen 
wir
würden beschützen 
ihr
würdet beschützen 
sie/Sie
würden beschützen 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde beschützt haben 
du
würdest beschützt haben 
er/sie/es
würde beschützt haben 
wir
würden beschützt haben 
ihr
würdet beschützt haben 
sie/Sie
würden beschützt haben 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa pravidelného slovesa [beschützen]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
beschütze 
ihr
beschützt 

Příčestí(Partizip ) slovesa pravidelného slovesa [beschützen]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
beschützend 

Příčesti minulé

ich
beschützt 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Časování sloves v Němčině