Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - BESEHEN | Learniv.com

learniv.com  >  cs  >  Pravidelná slovesa Němčina  >  besehen

Časování slovesa: besehen


Překlad: -je

Přítomný čas

er besieht

Préteritum

er besah

Perfektum

er hat besehenČasování slovesa pravidelného slovesa [besehen]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
besehe 
du
besiehst 
er/sie/es
besieht 
wir
besehen 
ihr
beseht 
sie/Sie
besehen 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
besah 
du
besah(e)st 
er/sie/es
besah 
wir
besahen 
ihr
besaht 
sie/Sie
besahen 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
habe besehen 
du
hast besehen 
er/sie/es
hat besehen 
wir
haben besehen 
ihr
habt besehen 
sie/Sie
haben besehen 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte besehen 
du
hattest besehen 
er/sie/es
hatte besehen 
wir
hatten besehen 
ihr
hattet besehen 
sie/Sie
hatten besehen 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde besehen 
du
wirst besehen 
er/sie/es
wird besehen 
wir
werden besehen 
ihr
werdet besehen 
sie/Sie
werden besehen 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde besehen haben 
du
wirst besehen haben 
er/sie/es
wird besehen haben 
wir
werden besehen haben 
ihr
werdet besehen haben 
sie/Sie
werden besehen haben 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa pravidelného slovesa [besehen]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
besehe 
du
besehest 
er/sie/es
besehe 
wir
besehen 
ihr
besehet 
sie/Sie
besehen 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe besehen 
du
habest besehen 
er/sie/es
habe besehen 
wir
haben besehen 
ihr
habet besehen 
sie/Sie
haben besehen 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde besehen 
du
werdest besehen 
er/sie/es
werde besehen 
wir
werden besehen 
ihr
werdet besehen 
sie/Sie
werden besehen 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde besehen haben 
du
werdest besehen haben 
er/sie/es
werde besehen haben 
wir
werden besehen haben 
ihr
werdet besehen haben 
sie/Sie
werden besehen haben 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
besähe 
du
besähest; besähst 
er/sie/es
besähe 
wir
besähen 
ihr
besähet; besäht 
sie/Sie
besähen 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte besehen 
du
hättest besehen 
er/sie/es
hätte besehen 
wir
hätten besehen 
ihr
hättet besehen 
sie/Sie
hätten besehen 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde besehen 
du
würdest besehen 
er/sie/es
würde besehen 
wir
würden besehen 
ihr
würdet besehen 
sie/Sie
würden besehen 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde besehen haben 
du
würdest besehen haben 
er/sie/es
würde besehen haben 
wir
würden besehen haben 
ihr
würdet besehen haben 
sie/Sie
würden besehen haben 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa pravidelného slovesa [besehen]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
besieh 
ihr
beseht 

Příčestí(Partizip ) slovesa pravidelného slovesa [besehen]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
besehend 

Příčesti minulé

ich
besehen 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Časování sloves v Němčině