Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - EINDRINGEN | Learniv.com

learniv.com  >  cs  >  Pravidelná slovesa Němčina  >  eindringen

Časování slovesa: eindringen


Překlad: průnik

Přítomný čas

er dringt ein

Préteritum

er drang ein

Perfektum

er hat eingedrungenČasování slovesa pravidelného slovesa [eindringen]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
dringe ein 
du
dringst ein 
er/sie/es
dringt ein 
wir
dringen ein 
ihr
dringt ein 
sie/Sie
dringen ein 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
drang ein 
du
drangst ein 
er/sie/es
drang ein 
wir
drangen ein 
ihr
drangt ein 
sie/Sie
drangen ein 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
bin eingedrungen 
du
bist eingedrungen 
er/sie/es
ist eingedrungen 
wir
sind eingedrungen 
ihr
seid eingedrungen 
sie/Sie
sind eingedrungen 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
war eingedrungen 
du
warst eingedrungen 
er/sie/es
war eingedrungen 
wir
waren eingedrungen 
ihr
wart eingedrungen 
sie/Sie
waren eingedrungen 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde eindringen 
du
wirst eindringen 
er/sie/es
wird eindringen 
wir
werden eindringen 
ihr
werdet eindringen 
sie/Sie
werden eindringen 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde eingedrungen sein 
du
wirst eingedrungen sein 
er/sie/es
wird eingedrungen sein 
wir
werden eingedrungen sein 
ihr
werdet eingedrungen sein 
sie/Sie
werden eingedrungen sein 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa pravidelného slovesa [eindringen]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
dringe ein 
du
dringest ein 
er/sie/es
dringe ein 
wir
dringen ein 
ihr
dringet ein 
sie/Sie
dringen ein 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
sei eingedrungen 
du
seiest eingedrungen; seist eingedrungen 
er/sie/es
sei eingedrungen 
wir
seien eingedrungen 
ihr
seiet eingedrungen 
sie/Sie
seien eingedrungen 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde eindringen 
du
werdest eindringen 
er/sie/es
werde eindringen 
wir
werden eindringen 
ihr
werdet eindringen 
sie/Sie
werden eindringen 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde eingedrungen sein 
du
werdest eingedrungen sein 
er/sie/es
werde eingedrungen sein 
wir
werden eingedrungen sein 
ihr
werdet eingedrungen sein 
sie/Sie
werden eingedrungen sein 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
dränge ein 
du
drängest ein; drängst ein 
er/sie/es
dränge ein 
wir
drängen ein 
ihr
dränget ein; drängt ein 
sie/Sie
drängen ein 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
wäre eingedrungen 
du
wärest eingedrungen 
er/sie/es
wäre eingedrungen 
wir
wären eingedrungen 
ihr
wäret eingedrungen 
sie/Sie
wären eingedrungen 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde eindringen 
du
würdest eindringen 
er/sie/es
würde eindringen 
wir
würden eindringen 
ihr
würdet eindringen 
sie/Sie
würden eindringen 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde eingedrungen sein 
du
würdest eingedrungen sein 
er/sie/es
würde eingedrungen sein 
wir
würden eingedrungen sein 
ihr
würdet eingedrungen sein 
sie/Sie
würden eingedrungen sein 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa pravidelného slovesa [eindringen]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
dringe ein; dring ein 
ihr
dringt ein 

Příčestí(Partizip ) slovesa pravidelného slovesa [eindringen]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
eindringend 

Příčesti minulé

ich
eingedrungen 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Časování sloves v Němčině