Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - ERSCHEINEN | Learniv.com

learniv.com  >  cs  >  Pravidelná slovesa Němčina  >  erscheinen

Časování slovesa: erscheinen


Překlad: objevit

Přítomný čas

er erscheint

Préteritum

er erschien

Perfektum

er hat erschienenČasování slovesa pravidelného slovesa [erscheinen]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
erscheine 
du
erscheinst 
er/sie/es
erscheint 
wir
erscheinen 
ihr
erscheint 
sie/Sie
erscheinen 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
erschien 
du
erschienst 
er/sie/es
erschien 
wir
erschienen 
ihr
erschient 
sie/Sie
erschienen 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
bin erschienen 
du
bist erschienen 
er/sie/es
ist erschienen 
wir
sind erschienen 
ihr
seid erschienen 
sie/Sie
sind erschienen 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
war erschienen 
du
warst erschienen 
er/sie/es
war erschienen 
wir
waren erschienen 
ihr
wart erschienen 
sie/Sie
waren erschienen 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde erscheinen 
du
wirst erscheinen 
er/sie/es
wird erscheinen 
wir
werden erscheinen 
ihr
werdet erscheinen 
sie/Sie
werden erscheinen 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde erschienen sein 
du
wirst erschienen sein 
er/sie/es
wird erschienen sein 
wir
werden erschienen sein 
ihr
werdet erschienen sein 
sie/Sie
werden erschienen sein 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa pravidelného slovesa [erscheinen]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
erscheine 
du
erscheinest 
er/sie/es
erscheine 
wir
erscheinen 
ihr
erscheinet 
sie/Sie
erscheinen 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
sei erschienen 
du
seiest erschienen; seist erschienen 
er/sie/es
sei erschienen 
wir
seien erschienen 
ihr
seiet erschienen 
sie/Sie
seien erschienen 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde erscheinen 
du
werdest erscheinen 
er/sie/es
werde erscheinen 
wir
werden erscheinen 
ihr
werdet erscheinen 
sie/Sie
werden erscheinen 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde erschienen sein 
du
werdest erschienen sein 
er/sie/es
werde erschienen sein 
wir
werden erschienen sein 
ihr
werdet erschienen sein 
sie/Sie
werden erschienen sein 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
erschiene 
du
erschienest 
er/sie/es
erschiene 
wir
erschienen 
ihr
erschienet 
sie/Sie
erschienen 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
wäre erschienen 
du
wärest erschienen 
er/sie/es
wäre erschienen 
wir
wären erschienen 
ihr
wäret erschienen 
sie/Sie
wären erschienen 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde erscheinen 
du
würdest erscheinen 
er/sie/es
würde erscheinen 
wir
würden erscheinen 
ihr
würdet erscheinen 
sie/Sie
würden erscheinen 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde erschienen sein 
du
würdest erschienen sein 
er/sie/es
würde erschienen sein 
wir
würden erschienen sein 
ihr
würdet erschienen sein 
sie/Sie
würden erschienen sein 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa pravidelného slovesa [erscheinen]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
erscheine; erschein 
ihr
erscheint 

Příčestí(Partizip ) slovesa pravidelného slovesa [erscheinen]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
erscheinend 

Příčesti minulé

ich
erschienen 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Časování sloves v Němčině