Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - ERTEILEN | Learniv.com

learniv.com  >  cs  >  Pravidelná slovesa Němčina  >  erteilen

Časování slovesa: erteilen


Překlad: dát

Přítomný čas

er erteilt

Préteritum

er erteilte

Perfektum

er hat erteiltČasování slovesa pravidelného slovesa [erteilen]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
erteile 
du
erteilst 
er/sie/es
erteilt 
wir
erteilen 
ihr
erteilt 
sie/Sie
erteilen 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
erteilte 
du
erteiltest 
er/sie/es
erteilte 
wir
erteilten 
ihr
erteiltet 
sie/Sie
erteilten 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
habe erteilt 
du
hast erteilt 
er/sie/es
hat erteilt 
wir
haben erteilt 
ihr
habt erteilt 
sie/Sie
haben erteilt 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte erteilt 
du
hattest erteilt 
er/sie/es
hatte erteilt 
wir
hatten erteilt 
ihr
hattet erteilt 
sie/Sie
hatten erteilt 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde erteilen 
du
wirst erteilen 
er/sie/es
wird erteilen 
wir
werden erteilen 
ihr
werdet erteilen 
sie/Sie
werden erteilen 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde erteilt haben 
du
wirst erteilt haben 
er/sie/es
wird erteilt haben 
wir
werden erteilt haben 
ihr
werdet erteilt haben 
sie/Sie
werden erteilt haben 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa pravidelného slovesa [erteilen]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
erteile 
du
erteilest 
er/sie/es
erteile 
wir
erteilen 
ihr
erteilet 
sie/Sie
erteilen 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe erteilt 
du
habest erteilt 
er/sie/es
habe erteilt 
wir
haben erteilt 
ihr
habet erteilt 
sie/Sie
haben erteilt 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde erteilen 
du
werdest erteilen 
er/sie/es
werde erteilen 
wir
werden erteilen 
ihr
werdet erteilen 
sie/Sie
werden erteilen 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde erteilt haben 
du
werdest erteilt haben 
er/sie/es
werde erteilt haben 
wir
werden erteilt haben 
ihr
werdet erteilt haben 
sie/Sie
werden erteilt haben 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
erteilte 
du
erteiltest 
er/sie/es
erteilte 
wir
erteilten 
ihr
erteiltet 
sie/Sie
erteilten 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte erteilt 
du
hättest erteilt 
er/sie/es
hätte erteilt 
wir
hätten erteilt 
ihr
hättet erteilt 
sie/Sie
hätten erteilt 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde erteilen 
du
würdest erteilen 
er/sie/es
würde erteilen 
wir
würden erteilen 
ihr
würdet erteilen 
sie/Sie
würden erteilen 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde erteilt haben 
du
würdest erteilt haben 
er/sie/es
würde erteilt haben 
wir
würden erteilt haben 
ihr
würdet erteilt haben 
sie/Sie
würden erteilt haben 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa pravidelného slovesa [erteilen]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
erteile; erteil 
ihr
erteilt 

Příčestí(Partizip ) slovesa pravidelného slovesa [erteilen]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
erteilend 

Příčesti minulé

ich
erteilt 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Časování sloves v Němčině