Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - ERWACHSEN | Learniv.com

learniv.com  >  cs  >  Pravidelná slovesa Němčina  >  erwachsen

Časování slovesa: erwachsen


Překlad: dospělý

Přítomný čas

er erwächst

Préteritum

er erwuchs

Perfektum

er hat erwachsenČasování slovesa pravidelného slovesa [erwachsen]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
erwachse 
du
erwächst 
er/sie/es
erwächst 
wir
erwachsen 
ihr
erwachst 
sie/Sie
erwachsen 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
erwuchs 
du
erwuchsest; erwuchst 
er/sie/es
erwuchs 
wir
erwuchsen 
ihr
erwuchst 
sie/Sie
erwuchsen 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
bin erwachsen 
du
bist erwachsen 
er/sie/es
ist erwachsen 
wir
sind erwachsen 
ihr
seid erwachsen 
sie/Sie
sind erwachsen 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
war erwachsen 
du
warst erwachsen 
er/sie/es
war erwachsen 
wir
waren erwachsen 
ihr
wart erwachsen 
sie/Sie
waren erwachsen 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde erwachsen 
du
wirst erwachsen 
er/sie/es
wird erwachsen 
wir
werden erwachsen 
ihr
werdet erwachsen 
sie/Sie
werden erwachsen 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde erwachsen sein 
du
wirst erwachsen sein 
er/sie/es
wird erwachsen sein 
wir
werden erwachsen sein 
ihr
werdet erwachsen sein 
sie/Sie
werden erwachsen sein 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa pravidelného slovesa [erwachsen]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
erwachse 
du
erwachsest 
er/sie/es
erwachse 
wir
erwachsen 
ihr
erwachset 
sie/Sie
erwachsen 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
sei erwachsen 
du
seiest erwachsen; seist erwachsen 
er/sie/es
sei erwachsen 
wir
seien erwachsen 
ihr
seiet erwachsen 
sie/Sie
seien erwachsen 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde erwachsen 
du
werdest erwachsen 
er/sie/es
werde erwachsen 
wir
werden erwachsen 
ihr
werdet erwachsen 
sie/Sie
werden erwachsen 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde erwachsen sein 
du
werdest erwachsen sein 
er/sie/es
werde erwachsen sein 
wir
werden erwachsen sein 
ihr
werdet erwachsen sein 
sie/Sie
werden erwachsen sein 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
erwüchse 
du
erwüchsest 
er/sie/es
erwüchse 
wir
erwüchsen 
ihr
erwüchset 
sie/Sie
erwüchsen 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
wäre erwachsen 
du
wärest erwachsen 
er/sie/es
wäre erwachsen 
wir
wären erwachsen 
ihr
wäret erwachsen 
sie/Sie
wären erwachsen 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde erwachsen 
du
würdest erwachsen 
er/sie/es
würde erwachsen 
wir
würden erwachsen 
ihr
würdet erwachsen 
sie/Sie
würden erwachsen 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde erwachsen sein 
du
würdest erwachsen sein 
er/sie/es
würde erwachsen sein 
wir
würden erwachsen sein 
ihr
würdet erwachsen sein 
sie/Sie
würden erwachsen sein 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa pravidelného slovesa [erwachsen]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
erwachse; erwachs 
ihr
erwachst 

Příčestí(Partizip ) slovesa pravidelného slovesa [erwachsen]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
erwachsend 

Příčesti minulé

ich
erwachsen 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Časování sloves v Němčině