Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - FORTLAUFEN | Learniv.com

learniv.com  >  cs  >  Pravidelná slovesa Němčina  >  fortlaufen

Časování slovesa: fortlaufen


Překlad: utéct

Přítomný čas

er läuft fort

Préteritum

er lief fort

Perfektum

er hat fortgelaufenČasování slovesa pravidelného slovesa [fortlaufen]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
laufe fort 
du
läufst fort 
er/sie/es
läuft fort 
wir
laufen fort 
ihr
lauft fort 
sie/Sie
laufen fort 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
lief fort 
du
liefst fort 
er/sie/es
lief fort 
wir
liefen fort 
ihr
lieft fort 
sie/Sie
liefen fort 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
bin fortgelaufen 
du
bist fortgelaufen 
er/sie/es
ist fortgelaufen 
wir
sind fortgelaufen 
ihr
seid fortgelaufen 
sie/Sie
sind fortgelaufen 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
war fortgelaufen 
du
warst fortgelaufen 
er/sie/es
war fortgelaufen 
wir
waren fortgelaufen 
ihr
wart fortgelaufen 
sie/Sie
waren fortgelaufen 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde fortlaufen 
du
wirst fortlaufen 
er/sie/es
wird fortlaufen 
wir
werden fortlaufen 
ihr
werdet fortlaufen 
sie/Sie
werden fortlaufen 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde fortgelaufen sein 
du
wirst fortgelaufen sein 
er/sie/es
wird fortgelaufen sein 
wir
werden fortgelaufen sein 
ihr
werdet fortgelaufen sein 
sie/Sie
werden fortgelaufen sein 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa pravidelného slovesa [fortlaufen]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
laufe fort 
du
laufest fort 
er/sie/es
laufe fort 
wir
laufen fort 
ihr
laufet fort 
sie/Sie
laufen fort 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
sei fortgelaufen 
du
seiest fortgelaufen; seist fortgelaufen 
er/sie/es
sei fortgelaufen 
wir
seien fortgelaufen 
ihr
seiet fortgelaufen 
sie/Sie
seien fortgelaufen 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde fortlaufen 
du
werdest fortlaufen 
er/sie/es
werde fortlaufen 
wir
werden fortlaufen 
ihr
werdet fortlaufen 
sie/Sie
werden fortlaufen 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde fortgelaufen sein 
du
werdest fortgelaufen sein 
er/sie/es
werde fortgelaufen sein 
wir
werden fortgelaufen sein 
ihr
werdet fortgelaufen sein 
sie/Sie
werden fortgelaufen sein 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
liefe fort 
du
liefest fort 
er/sie/es
liefe fort 
wir
liefen fort 
ihr
liefet fort 
sie/Sie
liefen fort 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
wäre fortgelaufen 
du
wärest fortgelaufen 
er/sie/es
wäre fortgelaufen 
wir
wären fortgelaufen 
ihr
wäret fortgelaufen 
sie/Sie
wären fortgelaufen 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde fortlaufen 
du
würdest fortlaufen 
er/sie/es
würde fortlaufen 
wir
würden fortlaufen 
ihr
würdet fortlaufen 
sie/Sie
würden fortlaufen 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde fortgelaufen sein 
du
würdest fortgelaufen sein 
er/sie/es
würde fortgelaufen sein 
wir
würden fortgelaufen sein 
ihr
würdet fortgelaufen sein 
sie/Sie
würden fortgelaufen sein 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa pravidelného slovesa [fortlaufen]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
laufe fort; lauf fort 
ihr
lauft fort 

Příčestí(Partizip ) slovesa pravidelného slovesa [fortlaufen]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
fortlaufend 

Příčesti minulé

ich
fortgelaufen 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Časování sloves v Němčině