Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - HERANGEHEN | Learniv.com

learniv.com  >  cs  >  Pravidelná slovesa Němčina  >  herangehen

Časování slovesa: herangehen


Překlad: přístup

Přítomný čas

er geht heran

Préteritum

er ging heran

Perfektum

er hat herangegangen



Časování slovesa pravidelného slovesa [herangehen]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
gehe heran 
du
gehst heran 
er/sie/es
geht heran 
wir
gehen heran 
ihr
geht heran 
sie/Sie
gehen heran 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
ging heran 
du
gingst heran 
er/sie/es
ging heran 
wir
gingen heran 
ihr
gingt heran 
sie/Sie
gingen heran 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
bin herangegangen 
du
bist herangegangen 
er/sie/es
ist herangegangen 
wir
sind herangegangen 
ihr
seid herangegangen 
sie/Sie
sind herangegangen 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
war herangegangen 
du
warst herangegangen 
er/sie/es
war herangegangen 
wir
waren herangegangen 
ihr
wart herangegangen 
sie/Sie
waren herangegangen 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde herangehen 
du
wirst herangehen 
er/sie/es
wird herangehen 
wir
werden herangehen 
ihr
werdet herangehen 
sie/Sie
werden herangehen 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde herangegangen sein 
du
wirst herangegangen sein 
er/sie/es
wird herangegangen sein 
wir
werden herangegangen sein 
ihr
werdet herangegangen sein 
sie/Sie
werden herangegangen sein 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa pravidelného slovesa [herangehen]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
gehe heran 
du
gehest heran 
er/sie/es
gehe heran 
wir
gehen heran 
ihr
gehet heran 
sie/Sie
gehen heran 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
sei herangegangen 
du
seiest herangegangen; seist herangegangen 
er/sie/es
sei herangegangen 
wir
seien herangegangen 
ihr
seiet herangegangen 
sie/Sie
seien herangegangen 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde herangehen 
du
werdest herangehen 
er/sie/es
werde herangehen 
wir
werden herangehen 
ihr
werdet herangehen 
sie/Sie
werden herangehen 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde herangegangen sein 
du
werdest herangegangen sein 
er/sie/es
werde herangegangen sein 
wir
werden herangegangen sein 
ihr
werdet herangegangen sein 
sie/Sie
werden herangegangen sein 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
ginge heran 
du
gingest heran 
er/sie/es
ginge heran 
wir
gingen heran 
ihr
ginget heran 
sie/Sie
gingen heran 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
wäre herangegangen 
du
wärest herangegangen 
er/sie/es
wäre herangegangen 
wir
wären herangegangen 
ihr
wäret herangegangen 
sie/Sie
wären herangegangen 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde herangehen 
du
würdest herangehen 
er/sie/es
würde herangehen 
wir
würden herangehen 
ihr
würdet herangehen 
sie/Sie
würden herangehen 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde herangegangen sein 
du
würdest herangegangen sein 
er/sie/es
würde herangegangen sein 
wir
würden herangegangen sein 
ihr
würdet herangegangen sein 
sie/Sie
würden herangegangen sein 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa pravidelného slovesa [herangehen]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
gehe heran; geh heran 
ihr
geht heran 

Příčestí(Partizip ) slovesa pravidelného slovesa [herangehen]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
herangehend 

Příčesti minulé

ich
herangegangen 





Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba






Časování sloves v Němčině