Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - HERUNTERFAHREN | Learniv.com

learniv.com  >  cs  >  Pravidelná slovesa Němčina  >  herunterfahren

Časování slovesa: herunterfahren


Překlad: vypnout

Přítomný čas

er fährt herunter

Préteritum

er fuhr herunter

Perfektum

er hat heruntergefahrenČasování slovesa pravidelného slovesa [herunterfahren]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
fahre herunter 
du
fährst herunter 
er/sie/es
fährt herunter 
wir
fahren herunter 
ihr
fahrt herunter 
sie/Sie
fahren herunter 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
fuhr herunter 
du
fuhrst herunter 
er/sie/es
fuhr herunter 
wir
fuhren herunter 
ihr
fuhrt herunter 
sie/Sie
fuhren herunter 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
bin heruntergefahren 
du
bist heruntergefahren 
er/sie/es
ist heruntergefahren 
wir
sind heruntergefahren 
ihr
seid heruntergefahren 
sie/Sie
sind heruntergefahren 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
war heruntergefahren 
du
warst heruntergefahren 
er/sie/es
war heruntergefahren 
wir
waren heruntergefahren 
ihr
wart heruntergefahren 
sie/Sie
waren heruntergefahren 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde herunterfahren 
du
wirst herunterfahren 
er/sie/es
wird herunterfahren 
wir
werden herunterfahren 
ihr
werdet herunterfahren 
sie/Sie
werden herunterfahren 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde heruntergefahren sein 
du
wirst heruntergefahren sein 
er/sie/es
wird heruntergefahren sein 
wir
werden heruntergefahren sein 
ihr
werdet heruntergefahren sein 
sie/Sie
werden heruntergefahren sein 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa pravidelného slovesa [herunterfahren]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
fahre herunter 
du
fahrest herunter 
er/sie/es
fahre herunter 
wir
fahren herunter 
ihr
fahret herunter 
sie/Sie
fahren herunter 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
sei heruntergefahren 
du
seiest heruntergefahren; seist heruntergefahren 
er/sie/es
sei heruntergefahren 
wir
seien heruntergefahren 
ihr
seiet heruntergefahren 
sie/Sie
seien heruntergefahren 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde herunterfahren 
du
werdest herunterfahren 
er/sie/es
werde herunterfahren 
wir
werden herunterfahren 
ihr
werdet herunterfahren 
sie/Sie
werden herunterfahren 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde heruntergefahren sein 
du
werdest heruntergefahren sein 
er/sie/es
werde heruntergefahren sein 
wir
werden heruntergefahren sein 
ihr
werdet heruntergefahren sein 
sie/Sie
werden heruntergefahren sein 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
führe herunter 
du
führest herunter; führst herunter 
er/sie/es
führe herunter 
wir
führen herunter 
ihr
führet herunter; führt herunter 
sie/Sie
führen herunter 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
wäre heruntergefahren 
du
wärest heruntergefahren 
er/sie/es
wäre heruntergefahren 
wir
wären heruntergefahren 
ihr
wäret heruntergefahren 
sie/Sie
wären heruntergefahren 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde herunterfahren 
du
würdest herunterfahren 
er/sie/es
würde herunterfahren 
wir
würden herunterfahren 
ihr
würdet herunterfahren 
sie/Sie
würden herunterfahren 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde heruntergefahren sein 
du
würdest heruntergefahren sein 
er/sie/es
würde heruntergefahren sein 
wir
würden heruntergefahren sein 
ihr
würdet heruntergefahren sein 
sie/Sie
würden heruntergefahren sein 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa pravidelného slovesa [herunterfahren]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
fahre herunter; fahr herunter 
ihr
fahrt herunter 

Příčestí(Partizip ) slovesa pravidelného slovesa [herunterfahren]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
herunterfahrend 

Příčesti minulé

ich
heruntergefahren 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Časování sloves v Němčině