Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - KÖREN | Learniv.com

learniv.com  >  cs  >  Pravidelná slovesa Němčina  >  kören

Časování slovesa: kören


Překlad: koren

Přítomný čas

er kiert

Préteritum

er kor

Perfektum

er hat gekorenČasování slovesa pravidelného slovesa [kören]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
kiere 
du
kierst 
er/sie/es
kiert 
wir
kieren 
ihr
kiert 
sie/Sie
kieren 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
kor 
du
korst 
er/sie/es
kor 
wir
koren 
ihr
kort 
sie/Sie
koren 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
habe gekoren 
du
hast gekoren 
er/sie/es
hat gekoren 
wir
haben gekoren 
ihr
habt gekoren 
sie/Sie
haben gekoren 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte gekoren 
du
hattest gekoren 
er/sie/es
hatte gekoren 
wir
hatten gekoren 
ihr
hattet gekoren 
sie/Sie
hatten gekoren 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde kieren 
du
wirst kieren 
er/sie/es
wird kieren 
wir
werden kieren 
ihr
werdet kieren 
sie/Sie
werden kieren 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde gekoren haben 
du
wirst gekoren haben 
er/sie/es
wird gekoren haben 
wir
werden gekoren haben 
ihr
werdet gekoren haben 
sie/Sie
werden gekoren haben 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa pravidelného slovesa [kören]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
kiere 
du
kierest 
er/sie/es
kiere 
wir
kieren 
ihr
kieret 
sie/Sie
kieren 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe gekoren 
du
habest gekoren 
er/sie/es
habe gekoren 
wir
haben gekoren 
ihr
habet gekoren 
sie/Sie
haben gekoren 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde kiesen 
du
werdest kiesen 
er/sie/es
werde kiesen 
wir
werden kiesen 
ihr
werdet kiesen 
sie/Sie
werden kiesen 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde gekoren haben 
du
werdest gekoren haben 
er/sie/es
werde gekoren haben 
wir
werden gekoren haben 
ihr
werdet gekoren haben 
sie/Sie
werden gekoren haben 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
köre 
du
körest 
er/sie/es
köre 
wir
kören 
ihr
köret 
sie/Sie
kören 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gekoren 
du
hättest gekoren 
er/sie/es
hätte gekoren 
wir
hätten gekoren 
ihr
hättet gekoren 
sie/Sie
hätten gekoren 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde kieren 
du
würdest kieren 
er/sie/es
würde kieren 
wir
würden kieren 
ihr
würdet kieren 
sie/Sie
würden kieren 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gekoren haben 
du
würdest gekoren haben 
er/sie/es
würde gekoren haben 
wir
würden gekoren haben 
ihr
würdet gekoren haben 
sie/Sie
würden gekoren haben 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa pravidelného slovesa [kören]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
kiere 
ihr
kiert 

Příčestí(Partizip ) slovesa pravidelného slovesa [kören]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
kierend 

Příčesti minulé

ich
gekoren 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Časování sloves v Němčině