Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - KRÜMELN | Learniv.com

learniv.com  >  cs  >  Pravidelná slovesa Němčina  >  krümeln

Časování slovesa: krümeln


Překlad: rozpadat

Přítomný čas

er krümelt

Préteritum

er krümelte

Perfektum

er hat gekrümeltČasování slovesa pravidelného slovesa [krümeln]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
krümle; krümele 
du
krümelst 
er/sie/es
krümelt 
wir
krümeln 
ihr
krümelt 
sie/Sie
krümeln 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
krümelte 
du
krümeltest 
er/sie/es
krümelte 
wir
krümelten 
ihr
krümeltet 
sie/Sie
krümelten 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
habe gekrümelt 
du
hast gekrümelt 
er/sie/es
hat gekrümelt 
wir
haben gekrümelt 
ihr
habt gekrümelt 
sie/Sie
haben gekrümelt 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte gekrümelt 
du
hattest gekrümelt 
er/sie/es
hatte gekrümelt 
wir
hatten gekrümelt 
ihr
hattet gekrümelt 
sie/Sie
hatten gekrümelt 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde krümeln 
du
wirst krümeln 
er/sie/es
wird krümeln 
wir
werden krümeln 
ihr
werdet krümeln 
sie/Sie
werden krümeln 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde gekrümelt haben 
du
wirst gekrümelt haben 
er/sie/es
wird gekrümelt haben 
wir
werden gekrümelt haben 
ihr
werdet gekrümelt haben 
sie/Sie
werden gekrümelt haben 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa pravidelného slovesa [krümeln]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
krümle; krümele 
du
krümelst 
er/sie/es
krümle; krümele 
wir
krümeln 
ihr
krümelt 
sie/Sie
krümeln 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe gekrümelt 
du
habest gekrümelt 
er/sie/es
habe gekrümelt 
wir
haben gekrümelt 
ihr
habet gekrümelt 
sie/Sie
haben gekrümelt 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde krümeln 
du
werdest krümeln 
er/sie/es
werde krümeln 
wir
werden krümeln 
ihr
werdet krümeln 
sie/Sie
werden krümeln 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde gekrümelt haben 
du
werdest gekrümelt haben 
er/sie/es
werde gekrümelt haben 
wir
werden gekrümelt haben 
ihr
werdet gekrümelt haben 
sie/Sie
werden gekrümelt haben 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
krümelte 
du
krümeltest 
er/sie/es
krümelte 
wir
krümelten 
ihr
krümeltet 
sie/Sie
krümelten 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gekrümelt 
du
hättest gekrümelt 
er/sie/es
hätte gekrümelt 
wir
hätten gekrümelt 
ihr
hättet gekrümelt 
sie/Sie
hätten gekrümelt 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde krümeln 
du
würdest krümeln 
er/sie/es
würde krümeln 
wir
würden krümeln 
ihr
würdet krümeln 
sie/Sie
würden krümeln 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gekrümelt haben 
du
würdest gekrümelt haben 
er/sie/es
würde gekrümelt haben 
wir
würden gekrümelt haben 
ihr
würdet gekrümelt haben 
sie/Sie
würden gekrümelt haben 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa pravidelného slovesa [krümeln]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
krümle; krümele 
ihr
krümelt 

Příčestí(Partizip ) slovesa pravidelného slovesa [krümeln]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
krümelnd 

Příčesti minulé

ich
gekrümelt 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Časování sloves v Němčině