Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - NACHKOMMEN | Learniv.com

learniv.com  >  cs  >  Pravidelná slovesa Němčina  >  nachkommen

Časování slovesa: nachkommen


Překlad: potomstvo

Přítomný čas

er kommt nach

Préteritum

er kam nach

Perfektum

er hat nachgekommenČasování slovesa pravidelného slovesa [nachkommen]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
komme nach 
du
kommst nach 
er/sie/es
kommt nach 
wir
kommen nach 
ihr
kommt nach 
sie/Sie
kommen nach 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
kam nach 
du
kamst nach 
er/sie/es
kam nach 
wir
kamen nach 
ihr
kamt nach 
sie/Sie
kamen nach 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
bin nachgekommen 
du
bist nachgekommen 
er/sie/es
ist nachgekommen 
wir
sind nachgekommen 
ihr
seid nachgekommen 
sie/Sie
sind nachgekommen 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
war nachgekommen 
du
warst nachgekommen 
er/sie/es
war nachgekommen 
wir
waren nachgekommen 
ihr
wart nachgekommen 
sie/Sie
waren nachgekommen 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde nachkommen 
du
wirst nachkommen 
er/sie/es
wird nachkommen 
wir
werden nachkommen 
ihr
werdet nachkommen 
sie/Sie
werden nachkommen 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde nachgekommen sein 
du
wirst nachgekommen sein 
er/sie/es
wird nachgekommen sein 
wir
werden nachgekommen sein 
ihr
werdet nachgekommen sein 
sie/Sie
werden nachgekommen sein 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa pravidelného slovesa [nachkommen]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
komme nach 
du
kommest nach 
er/sie/es
komme nach 
wir
kommen nach 
ihr
kommet nach 
sie/Sie
kommen nach 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
sei nachgekommen 
du
seiest nachgekommen; seist nachgekommen 
er/sie/es
sei nachgekommen 
wir
seien nachgekommen 
ihr
seiet nachgekommen 
sie/Sie
seien nachgekommen 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde nachkommen 
du
werdest nachkommen 
er/sie/es
werde nachkommen 
wir
werden nachkommen 
ihr
werdet nachkommen 
sie/Sie
werden nachkommen 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde nachgekommen sein 
du
werdest nachgekommen sein 
er/sie/es
werde nachgekommen sein 
wir
werden nachgekommen sein 
ihr
werdet nachgekommen sein 
sie/Sie
werden nachgekommen sein 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
käme nach 
du
kämest nach; kämst nach 
er/sie/es
käme nach 
wir
kämen nach 
ihr
kämet nach; kämt nach 
sie/Sie
kämen nach 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
wäre nachgekommen 
du
wärest nachgekommen 
er/sie/es
wäre nachgekommen 
wir
wären nachgekommen 
ihr
wäret nachgekommen 
sie/Sie
wären nachgekommen 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde nachkommen 
du
würdest nachkommen 
er/sie/es
würde nachkommen 
wir
würden nachkommen 
ihr
würdet nachkommen 
sie/Sie
würden nachkommen 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde nachgekommen sein 
du
würdest nachgekommen sein 
er/sie/es
würde nachgekommen sein 
wir
würden nachgekommen sein 
ihr
würdet nachgekommen sein 
sie/Sie
würden nachgekommen sein 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa pravidelného slovesa [nachkommen]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
komme nach; komm nach 
ihr
kommt nach 

Příčestí(Partizip ) slovesa pravidelného slovesa [nachkommen]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
nachkommend 

Příčesti minulé

ich
nachgekommen 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Časování sloves v Němčině