Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - OPERIEREN | Learniv.com

learniv.com  >  cs  >  Pravidelná slovesa Němčina  >  operieren

Časování slovesa: operieren


Překlad: fungovat

Přítomný čas

er operiert

Préteritum

er operierte

Perfektum

er hat operiertČasování slovesa pravidelného slovesa [operieren]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
operiere 
du
operierst 
er/sie/es
operiert 
wir
operieren 
ihr
operiert 
sie/Sie
operieren 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
operierte 
du
operiertest 
er/sie/es
operierte 
wir
operierten 
ihr
operiertet 
sie/Sie
operierten 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
habe operiert 
du
hast operiert 
er/sie/es
hat operiert 
wir
haben operiert 
ihr
habt operiert 
sie/Sie
haben operiert 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte operiert 
du
hattest operiert 
er/sie/es
hatte operiert 
wir
hatten operiert 
ihr
hattet operiert 
sie/Sie
hatten operiert 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde operieren 
du
wirst operieren 
er/sie/es
wird operieren 
wir
werden operieren 
ihr
werdet operieren 
sie/Sie
werden operieren 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde operiert haben 
du
wirst operiert haben 
er/sie/es
wird operiert haben 
wir
werden operiert haben 
ihr
werdet operiert haben 
sie/Sie
werden operiert haben 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa pravidelného slovesa [operieren]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
operiere 
du
operierest 
er/sie/es
operiere 
wir
operieren 
ihr
operieret 
sie/Sie
operieren 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe operiert 
du
habest operiert 
er/sie/es
habe operiert 
wir
haben operiert 
ihr
habet operiert 
sie/Sie
haben operiert 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde operieren 
du
werdest operieren 
er/sie/es
werde operieren 
wir
werden operieren 
ihr
werdet operieren 
sie/Sie
werden operieren 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde operiert haben 
du
werdest operiert haben 
er/sie/es
werde operiert haben 
wir
werden operiert haben 
ihr
werdet operiert haben 
sie/Sie
werden operiert haben 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
operierte 
du
operiertest 
er/sie/es
operierte 
wir
operierten 
ihr
operiertet 
sie/Sie
operierten 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte operiert 
du
hättest operiert 
er/sie/es
hätte operiert 
wir
hätten operiert 
ihr
hättet operiert 
sie/Sie
hätten operiert 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde operieren 
du
würdest operieren 
er/sie/es
würde operieren 
wir
würden operieren 
ihr
würdet operieren 
sie/Sie
würden operieren 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde operiert haben 
du
würdest operiert haben 
er/sie/es
würde operiert haben 
wir
würden operiert haben 
ihr
würdet operiert haben 
sie/Sie
würden operiert haben 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa pravidelného slovesa [operieren]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
operiere; operier 
ihr
operiert 

Příčestí(Partizip ) slovesa pravidelného slovesa [operieren]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
operierend 

Příčesti minulé

ich
operiert 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Časování sloves v Němčině