Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - PRAKTIZIEREN | Learniv.com

learniv.com  >  cs  >  Pravidelná slovesa Němčina  >  praktizieren

Časování slovesa: praktizieren


Překlad: praxe

Přítomný čas

er praktiziert

Préteritum

er praktizierte

Perfektum

er hat praktiziertČasování slovesa pravidelného slovesa [praktizieren]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
praktiziere 
du
praktizierst 
er/sie/es
praktiziert 
wir
praktizieren 
ihr
praktiziert 
sie/Sie
praktizieren 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
praktizierte 
du
praktiziertest 
er/sie/es
praktizierte 
wir
praktizierten 
ihr
praktiziertet 
sie/Sie
praktizierten 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
habe praktiziert 
du
hast praktiziert 
er/sie/es
hat praktiziert 
wir
haben praktiziert 
ihr
habt praktiziert 
sie/Sie
haben praktiziert 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte praktiziert 
du
hattest praktiziert 
er/sie/es
hatte praktiziert 
wir
hatten praktiziert 
ihr
hattet praktiziert 
sie/Sie
hatten praktiziert 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde praktizieren 
du
wirst praktizieren 
er/sie/es
wird praktizieren 
wir
werden praktizieren 
ihr
werdet praktizieren 
sie/Sie
werden praktizieren 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde praktiziert haben 
du
wirst praktiziert haben 
er/sie/es
wird praktiziert haben 
wir
werden praktiziert haben 
ihr
werdet praktiziert haben 
sie/Sie
werden praktiziert haben 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa pravidelného slovesa [praktizieren]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
praktiziere 
du
praktizierest 
er/sie/es
praktiziere 
wir
praktizieren 
ihr
praktizieret 
sie/Sie
praktizieren 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe praktiziert 
du
habest praktiziert 
er/sie/es
habe praktiziert 
wir
haben praktiziert 
ihr
habet praktiziert 
sie/Sie
haben praktiziert 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde praktizieren 
du
werdest praktizieren 
er/sie/es
werde praktizieren 
wir
werden praktizieren 
ihr
werdet praktizieren 
sie/Sie
werden praktizieren 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde praktiziert haben 
du
werdest praktiziert haben 
er/sie/es
werde praktiziert haben 
wir
werden praktiziert haben 
ihr
werdet praktiziert haben 
sie/Sie
werden praktiziert haben 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
praktizierte 
du
praktiziertest 
er/sie/es
praktizierte 
wir
praktizierten 
ihr
praktiziertet 
sie/Sie
praktizierten 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte praktiziert 
du
hättest praktiziert 
er/sie/es
hätte praktiziert 
wir
hätten praktiziert 
ihr
hättet praktiziert 
sie/Sie
hätten praktiziert 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde praktizieren 
du
würdest praktizieren 
er/sie/es
würde praktizieren 
wir
würden praktizieren 
ihr
würdet praktizieren 
sie/Sie
würden praktizieren 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde praktiziert haben 
du
würdest praktiziert haben 
er/sie/es
würde praktiziert haben 
wir
würden praktiziert haben 
ihr
würdet praktiziert haben 
sie/Sie
würden praktiziert haben 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa pravidelného slovesa [praktizieren]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
praktiziere; praktizier 
ihr
praktiziert 

Příčestí(Partizip ) slovesa pravidelného slovesa [praktizieren]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
praktizierend 

Příčesti minulé

ich
praktiziert 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Časování sloves v Němčině