Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - PROJIZIEREN | Learniv.com

learniv.com  >  cs  >  Pravidelná slovesa Němčina  >  projizieren

Časování slovesa: projizieren


Překlad: projekt

Přítomný čas

er projiziert

Préteritum

er projizierte

Perfektum

er hat projiziertČasování slovesa pravidelného slovesa [projizieren]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
projiziere 
du
projizierst 
er/sie/es
projiziert 
wir
projizieren 
ihr
projiziert 
sie/Sie
projizieren 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
projizierte 
du
projiziertest 
er/sie/es
projizierte 
wir
projizierten 
ihr
projiziertet 
sie/Sie
projizierten 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
habe projiziert 
du
hast projiziert 
er/sie/es
hat projiziert 
wir
haben projiziert 
ihr
habt projiziert 
sie/Sie
haben projiziert 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte projiziert 
du
hattest projiziert 
er/sie/es
hatte projiziert 
wir
hatten projiziert 
ihr
hattet projiziert 
sie/Sie
hatten projiziert 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde projizieren 
du
wirst projizieren 
er/sie/es
wird projizieren 
wir
werden projizieren 
ihr
werdet projizieren 
sie/Sie
werden projizieren 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde projiziert haben 
du
wirst projiziert haben 
er/sie/es
wird projiziert haben 
wir
werden projiziert haben 
ihr
werdet projiziert haben 
sie/Sie
werden projiziert haben 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa pravidelného slovesa [projizieren]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
projiziere 
du
projizierest 
er/sie/es
projiziere 
wir
projizieren 
ihr
projizieret 
sie/Sie
projizieren 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe projiziert 
du
habest projiziert 
er/sie/es
habe projiziert 
wir
haben projiziert 
ihr
habet projiziert 
sie/Sie
haben projiziert 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde projizieren 
du
werdest projizieren 
er/sie/es
werde projizieren 
wir
werden projizieren 
ihr
werdet projizieren 
sie/Sie
werden projizieren 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde projiziert haben 
du
werdest projiziert haben 
er/sie/es
werde projiziert haben 
wir
werden projiziert haben 
ihr
werdet projiziert haben 
sie/Sie
werden projiziert haben 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
projizierte 
du
projiziertest 
er/sie/es
projizierte 
wir
projizierten 
ihr
projiziertet 
sie/Sie
projizierten 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte projiziert 
du
hättest projiziert 
er/sie/es
hätte projiziert 
wir
hätten projiziert 
ihr
hättet projiziert 
sie/Sie
hätten projiziert 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde projizieren 
du
würdest projizieren 
er/sie/es
würde projizieren 
wir
würden projizieren 
ihr
würdet projizieren 
sie/Sie
würden projizieren 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde projiziert haben 
du
würdest projiziert haben 
er/sie/es
würde projiziert haben 
wir
würden projiziert haben 
ihr
würdet projiziert haben 
sie/Sie
würden projiziert haben 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa pravidelného slovesa [projizieren]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
projiziere; projizier 
ihr
projiziert 

Příčestí(Partizip ) slovesa pravidelného slovesa [projizieren]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
projizierend 

Příčesti minulé

ich
projiziert 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Časování sloves v Němčině