Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - REFLEKTIEREN | Learniv.com

learniv.com  >  cs  >  Pravidelná slovesa Němčina  >  reflektieren

Časování slovesa: reflektieren


Překlad: odrážet

Přítomný čas

er reflektiert

Préteritum

er reflektierte

Perfektum

er hat reflektiertČasování slovesa pravidelného slovesa [reflektieren]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
reflektiere 
du
reflektierst 
er/sie/es
reflektiert 
wir
reflektieren 
ihr
reflektiert 
sie/Sie
reflektieren 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
reflektierte 
du
reflektiertest 
er/sie/es
reflektierte 
wir
reflektierten 
ihr
reflektiertet 
sie/Sie
reflektierten 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
habe reflektiert 
du
hast reflektiert 
er/sie/es
hat reflektiert 
wir
haben reflektiert 
ihr
habt reflektiert 
sie/Sie
haben reflektiert 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte reflektiert 
du
hattest reflektiert 
er/sie/es
hatte reflektiert 
wir
hatten reflektiert 
ihr
hattet reflektiert 
sie/Sie
hatten reflektiert 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde reflektieren 
du
wirst reflektieren 
er/sie/es
wird reflektieren 
wir
werden reflektieren 
ihr
werdet reflektieren 
sie/Sie
werden reflektieren 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde reflektiert haben 
du
wirst reflektiert haben 
er/sie/es
wird reflektiert haben 
wir
werden reflektiert haben 
ihr
werdet reflektiert haben 
sie/Sie
werden reflektiert haben 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa pravidelného slovesa [reflektieren]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
reflektiere 
du
reflektierest 
er/sie/es
reflektiere 
wir
reflektieren 
ihr
reflektieret 
sie/Sie
reflektieren 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe reflektiert 
du
habest reflektiert 
er/sie/es
habe reflektiert 
wir
haben reflektiert 
ihr
habet reflektiert 
sie/Sie
haben reflektiert 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde reflektieren 
du
werdest reflektieren 
er/sie/es
werde reflektieren 
wir
werden reflektieren 
ihr
werdet reflektieren 
sie/Sie
werden reflektieren 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde reflektiert haben 
du
werdest reflektiert haben 
er/sie/es
werde reflektiert haben 
wir
werden reflektiert haben 
ihr
werdet reflektiert haben 
sie/Sie
werden reflektiert haben 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
reflektierte 
du
reflektiertest 
er/sie/es
reflektierte 
wir
reflektierten 
ihr
reflektiertet 
sie/Sie
reflektierten 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte reflektiert 
du
hättest reflektiert 
er/sie/es
hätte reflektiert 
wir
hätten reflektiert 
ihr
hättet reflektiert 
sie/Sie
hätten reflektiert 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde reflektieren 
du
würdest reflektieren 
er/sie/es
würde reflektieren 
wir
würden reflektieren 
ihr
würdet reflektieren 
sie/Sie
würden reflektieren 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde reflektiert haben 
du
würdest reflektiert haben 
er/sie/es
würde reflektiert haben 
wir
würden reflektiert haben 
ihr
würdet reflektiert haben 
sie/Sie
würden reflektiert haben 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa pravidelného slovesa [reflektieren]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
reflektiere; reflektier 
ihr
reflektiert 

Příčestí(Partizip ) slovesa pravidelného slovesa [reflektieren]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
reflektierend 

Příčesti minulé

ich
reflektiert 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Časování sloves v Němčině