Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - RUHEN | Learniv.com

learniv.com  >  cs  >  Pravidelná slovesa Němčina  >  ruhen

Časování slovesa: ruhen


Překlad: zbytek

Přítomný čas

er ruht

Préteritum

er ruhte

Perfektum

er hat geruhtČasování slovesa pravidelného slovesa [ruhen]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
ruhe 
du
ruhst 
er/sie/es
ruht 
wir
ruhen 
ihr
ruht 
sie/Sie
ruhen 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
ruhte 
du
ruhtest 
er/sie/es
ruhte 
wir
ruhten 
ihr
ruhtet 
sie/Sie
ruhten 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
habe geruht 
du
hast geruht 
er/sie/es
hat geruht 
wir
haben geruht 
ihr
habt geruht 
sie/Sie
haben geruht 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte geruht 
du
hattest geruht 
er/sie/es
hatte geruht 
wir
hatten geruht 
ihr
hattet geruht 
sie/Sie
hatten geruht 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde ruhen 
du
wirst ruhen 
er/sie/es
wird ruhen 
wir
werden ruhen 
ihr
werdet ruhen 
sie/Sie
werden ruhen 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde geruht haben 
du
wirst geruht haben 
er/sie/es
wird geruht haben 
wir
werden geruht haben 
ihr
werdet geruht haben 
sie/Sie
werden geruht haben 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa pravidelného slovesa [ruhen]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
ruhe 
du
ruhest 
er/sie/es
ruhe 
wir
ruhen 
ihr
ruhet 
sie/Sie
ruhen 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe geruht 
du
habest geruht 
er/sie/es
habe geruht 
wir
haben geruht 
ihr
habet geruht 
sie/Sie
haben geruht 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde ruhen 
du
werdest ruhen 
er/sie/es
werde ruhen 
wir
werden ruhen 
ihr
werdet ruhen 
sie/Sie
werden ruhen 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde geruht haben 
du
werdest geruht haben 
er/sie/es
werde geruht haben 
wir
werden geruht haben 
ihr
werdet geruht haben 
sie/Sie
werden geruht haben 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
ruhte 
du
ruhtest 
er/sie/es
ruhte 
wir
ruhten 
ihr
ruhtet 
sie/Sie
ruhten 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte geruht 
du
hättest geruht 
er/sie/es
hätte geruht 
wir
hätten geruht 
ihr
hättet geruht 
sie/Sie
hätten geruht 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde ruhen 
du
würdest ruhen 
er/sie/es
würde ruhen 
wir
würden ruhen 
ihr
würdet ruhen 
sie/Sie
würden ruhen 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde geruht haben 
du
würdest geruht haben 
er/sie/es
würde geruht haben 
wir
würden geruht haben 
ihr
würdet geruht haben 
sie/Sie
würden geruht haben 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa pravidelného slovesa [ruhen]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
ruhe; ruh 
ihr
ruht 

Příčestí(Partizip ) slovesa pravidelného slovesa [ruhen]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
ruhend 

Příčesti minulé

ich
geruht 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Časování sloves v Němčině