Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - UMKEHREN | Learniv.com

learniv.com  >  cs  >  Pravidelná slovesa Němčina  >  umkehren

Časování slovesa: umkehren


Překlad: vracet se

Přítomný čas

er kehrt um

Préteritum

er kehrte um

Perfektum

er hat umgekehrtČasování slovesa pravidelného slovesa [umkehren]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
kehre um 
du
kehrst um 
er/sie/es
kehrt um 
wir
kehren um 
ihr
kehrt um 
sie/Sie
kehren um 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
kehrte um 
du
kehrtest um 
er/sie/es
kehrte um 
wir
kehrten um 
ihr
kehrtet um 
sie/Sie
kehrten um 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
habe umgekehrt 
du
hast umgekehrt 
er/sie/es
hat umgekehrt 
wir
haben umgekehrt 
ihr
habt umgekehrt 
sie/Sie
haben umgekehrt 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte umgekehrt 
du
hattest umgekehrt 
er/sie/es
hatte umgekehrt 
wir
hatten umgekehrt 
ihr
hattet umgekehrt 
sie/Sie
hatten umgekehrt 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde umkehren 
du
wirst umkehren 
er/sie/es
wird umkehren 
wir
werden umkehren 
ihr
werdet umkehren 
sie/Sie
werden umkehren 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde umgekehrt haben 
du
wirst umgekehrt haben 
er/sie/es
wird umgekehrt haben 
wir
werden umgekehrt haben 
ihr
werdet umgekehrt haben 
sie/Sie
werden umgekehrt haben 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa pravidelného slovesa [umkehren]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
kehre um 
du
kehrest um 
er/sie/es
kehre um 
wir
kehren um 
ihr
kehret um 
sie/Sie
kehren um 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe umgekehrt 
du
habest umgekehrt 
er/sie/es
habe umgekehrt 
wir
haben umgekehrt 
ihr
habet umgekehrt 
sie/Sie
haben umgekehrt 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde umkehren 
du
werdest umkehren 
er/sie/es
werde umkehren 
wir
werden umkehren 
ihr
werdet umkehren 
sie/Sie
werden umkehren 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde umgekehrt haben 
du
werdest umgekehrt haben 
er/sie/es
werde umgekehrt haben 
wir
werden umgekehrt haben 
ihr
werdet umgekehrt haben 
sie/Sie
werden umgekehrt haben 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
kehrte um 
du
kehrtest um 
er/sie/es
kehrte um 
wir
kehrten um 
ihr
kehrtet um 
sie/Sie
kehrten um 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte umgekehrt 
du
hättest umgekehrt 
er/sie/es
hätte umgekehrt 
wir
hätten umgekehrt 
ihr
hättet umgekehrt 
sie/Sie
hätten umgekehrt 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde umkehren 
du
würdest umkehren 
er/sie/es
würde umkehren 
wir
würden umkehren 
ihr
würdet umkehren 
sie/Sie
würden umkehren 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde umgekehrt haben 
du
würdest umgekehrt haben 
er/sie/es
würde umgekehrt haben 
wir
würden umgekehrt haben 
ihr
würdet umgekehrt haben 
sie/Sie
würden umgekehrt haben 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa pravidelného slovesa [umkehren]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
kehre um; kehr um 
ihr
kehrt um 

Příčestí(Partizip ) slovesa pravidelného slovesa [umkehren]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
umkehrend 

Příčesti minulé

ich
umgekehrt 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Časování sloves v Němčině