Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - UNTERLIEGEN | Learniv.com

learniv.com  >  cs  >  Pravidelná slovesa Němčina  >  unterliegen

Časování slovesa: unterliegen


Překlad: podléhat

Přítomný čas

er unterliegt; liegt unter

Préteritum

er unterlag; lag unter

Perfektum

er hat unterlegen; untergelegenČasování slovesa pravidelného slovesa [unterliegen]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
unterliege; liege unter 
du
unterliegst; liegst unter 
er/sie/es
unterliegt; liegt unter 
wir
unterliegen; liegen unter 
ihr
unterliegt; liegt unter 
sie/Sie
unterliegen; liegen unter 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
unterlag; lag unter 
du
unterlagst; lagst unter 
er/sie/es
unterlag; lag unter 
wir
unterlagen; lagen unter 
ihr
unterlagt; lagt unter 
sie/Sie
unterlagen; lagen unter 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
habe unterlegen; untergelegen 
du
hast unterlegen; untergelegen 
er/sie/es
hat unterlegen; untergelegen 
wir
haben unterlegen; untergelegen 
ihr
habt unterlegen; untergelegen 
sie/Sie
haben unterlegen; untergelegen 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte unterlegen; untergelegen 
du
hattest unterlegen; untergelegen 
er/sie/es
hatte unterlegen; untergelegen 
wir
hatten unterlegen; untergelegen 
ihr
hattet unterlegen; untergelegen 
sie/Sie
hatten unterlegen; untergelegen 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde unterliegen 
du
wirst unterliegen 
er/sie/es
wird unterliegen 
wir
werden unterliegen 
ihr
werdet unterliegen 
sie/Sie
werden unterliegen 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde unterlegen; untergelegen haben 
du
wirst unterlegen; untergelegen haben 
er/sie/es
wird unterlegen; untergelegen haben 
wir
werden unterlegen; untergelegen haben 
ihr
werdet unterlegen; untergelegen haben 
sie/Sie
werden unterlegen; untergelegen haben 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa pravidelného slovesa [unterliegen]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
unterliege; liege unter 
du
unterliegest; liegest unter 
er/sie/es
unterliege; liege unter 
wir
unterliegen; liegen unter 
ihr
unterlieget; lieget unter 
sie/Sie
unterliegen; liegen unter 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe unterlegen; untergelegen 
du
habest unterlegen; untergelegen 
er/sie/es
habe unterlegen; untergelegen 
wir
haben unterlegen; untergelegen 
ihr
habet unterlegen; untergelegen 
sie/Sie
haben unterlegen; untergelegen 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde unterliegen 
du
werdest unterliegen 
er/sie/es
werde unterliegen 
wir
werden unterliegen 
ihr
werdet unterliegen 
sie/Sie
werden unterliegen 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde unterlegen; untergelegen 
du
werdest unterlegen; untergelegen 
er/sie/es
werde unterlegen; untergelegen 
wir
werden unterlegen; untergelegen 
ihr
werdet unterlegen; untergelegen 
sie/Sie
werden unterlegen; untergelegen 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
unterläge; läge unter 
du
unterlägest; unterlägst; lägest unter; lägst unter 
er/sie/es
unterläge; läge unter 
wir
unterlägen; lägen unter 
ihr
unterläget; unterlägt; läget unter; lägt unter 
sie/Sie
unterlägen; lägen unter 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte unterlegen; untergelegen 
du
hättest unterlegen; untergelegen 
er/sie/es
hätte unterlegen; untergelegen 
wir
hätten unterlegen; untergelegen 
ihr
hättet unterlegen; untergelegen 
sie/Sie
hätten unterlegen; untergelegen 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde unterliegen 
du
würdest unterliegen 
er/sie/es
würde unterliegen 
wir
würden unterliegen 
ihr
würdet unterliegen 
sie/Sie
würden unterliegen 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde unterlegen; untergelegen haben 
du
würdest unterlegen; untergelegen haben 
er/sie/es
würde unterlegen; untergelegen haben 
wir
würden unterlegen; untergelegen haben 
ihr
würdet unterlegen; untergelegen haben 
sie/Sie
würden unterlegen; untergelegen haben 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa pravidelného slovesa [unterliegen]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
unterliege; liege unter; unterlieg; lieg unter 
ihr
unterliegt; liegt unter 

Příčestí(Partizip ) slovesa pravidelného slovesa [unterliegen]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
unterliegend 

Příčesti minulé

ich
unterlegen; untergelegen 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Časování sloves v Němčině