Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - VERFÜGEN | Learniv.com

learniv.com  >  cs  >  Pravidelná slovesa Němčina  >  verfügen

Časování slovesa: verfügen


Překlad: vlastnosti

Přítomný čas

er verfügt

Préteritum

er verfügte

Perfektum

er hat verfügtČasování slovesa pravidelného slovesa [verfügen]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
verfüge 
du
verfügst 
er/sie/es
verfügt 
wir
verfügen 
ihr
verfügt 
sie/Sie
verfügen 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
verfügte 
du
verfügtest 
er/sie/es
verfügte 
wir
verfügten 
ihr
verfügtet 
sie/Sie
verfügten 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
habe verfügt 
du
hast verfügt 
er/sie/es
hat verfügt 
wir
haben verfügt 
ihr
habt verfügt 
sie/Sie
haben verfügt 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte verfügt 
du
hattest verfügt 
er/sie/es
hatte verfügt 
wir
hatten verfügt 
ihr
hattet verfügt 
sie/Sie
hatten verfügt 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde verfügen 
du
wirst verfügen 
er/sie/es
wird verfügen 
wir
werden verfügen 
ihr
werdet verfügen 
sie/Sie
werden verfügen 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde verfügt haben 
du
wirst verfügt haben 
er/sie/es
wird verfügt haben 
wir
werden verfügt haben 
ihr
werdet verfügt haben 
sie/Sie
werden verfügt haben 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa pravidelného slovesa [verfügen]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
verfüge 
du
verfügest 
er/sie/es
verfüge 
wir
verfügen 
ihr
verfüget 
sie/Sie
verfügen 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe verfügt 
du
habest verfügt 
er/sie/es
habe verfügt 
wir
haben verfügt 
ihr
habet verfügt 
sie/Sie
haben verfügt 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde verfügen 
du
werdest verfügen 
er/sie/es
werde verfügen 
wir
werden verfügen 
ihr
werdet verfügen 
sie/Sie
werden verfügen 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde verfügt haben 
du
werdest verfügt haben 
er/sie/es
werde verfügt haben 
wir
werden verfügt haben 
ihr
werdet verfügt haben 
sie/Sie
werden verfügt haben 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
verfügte 
du
verfügtest 
er/sie/es
verfügte 
wir
verfügten 
ihr
verfügtet 
sie/Sie
verfügten 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte verfügt 
du
hättest verfügt 
er/sie/es
hätte verfügt 
wir
hätten verfügt 
ihr
hättet verfügt 
sie/Sie
hätten verfügt 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde verfügen 
du
würdest verfügen 
er/sie/es
würde verfügen 
wir
würden verfügen 
ihr
würdet verfügen 
sie/Sie
würden verfügen 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde verfügt haben 
du
würdest verfügt haben 
er/sie/es
würde verfügt haben 
wir
würden verfügt haben 
ihr
würdet verfügt haben 
sie/Sie
würden verfügt haben 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa pravidelného slovesa [verfügen]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
verfüge; verfüg 
ihr
verfügt 

Příčestí(Partizip ) slovesa pravidelného slovesa [verfügen]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
verfügend 

Příčesti minulé

ich
verfügt 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Časování sloves v Němčině