Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - VERGNÜGEN | Learniv.com

learniv.com  >  cs  >  Pravidelná slovesa Němčina  >  vergnügen

Časování slovesa: vergnügen


Překlad: potěšení

Přítomný čas

er vergnügt

Préteritum

er vergnügte

Perfektum

er hat vergnügtČasování slovesa pravidelného slovesa [vergnügen]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
vergnüge 
du
vergnügst 
er/sie/es
vergnügt 
wir
vergnügen 
ihr
vergnügt 
sie/Sie
vergnügen 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
vergnügte 
du
vergnügtest 
er/sie/es
vergnügte 
wir
vergnügten 
ihr
vergnügtet 
sie/Sie
vergnügten 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
habe vergnügt 
du
hast vergnügt 
er/sie/es
hat vergnügt 
wir
haben vergnügt 
ihr
habt vergnügt 
sie/Sie
haben vergnügt 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte vergnügt 
du
hattest vergnügt 
er/sie/es
hatte vergnügt 
wir
hatten vergnügt 
ihr
hattet vergnügt 
sie/Sie
hatten vergnügt 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde vergnügen 
du
wirst vergnügen 
er/sie/es
wird vergnügen 
wir
werden vergnügen 
ihr
werdet vergnügen 
sie/Sie
werden vergnügen 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde vergnügt haben 
du
wirst vergnügt haben 
er/sie/es
wird vergnügt haben 
wir
werden vergnügt haben 
ihr
werdet vergnügt haben 
sie/Sie
werden vergnügt haben 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa pravidelného slovesa [vergnügen]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
vergnüge 
du
vergnügest 
er/sie/es
vergnüge 
wir
vergnügen 
ihr
vergnüget 
sie/Sie
vergnügen 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe vergnügt 
du
habest vergnügt 
er/sie/es
habe vergnügt 
wir
haben vergnügt 
ihr
habet vergnügt 
sie/Sie
haben vergnügt 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde vergnügen 
du
werdest vergnügen 
er/sie/es
werde vergnügen 
wir
werden vergnügen 
ihr
werdet vergnügen 
sie/Sie
werden vergnügen 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde vergnügt haben 
du
werdest vergnügt haben 
er/sie/es
werde vergnügt haben 
wir
werden vergnügt haben 
ihr
werdet vergnügt haben 
sie/Sie
werden vergnügt haben 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
vergnügte 
du
vergnügtest 
er/sie/es
vergnügte 
wir
vergnügten 
ihr
vergnügtet 
sie/Sie
vergnügten 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte vergnügt 
du
hättest vergnügt 
er/sie/es
hätte vergnügt 
wir
hätten vergnügt 
ihr
hättet vergnügt 
sie/Sie
hätten vergnügt 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde vergnügen 
du
würdest vergnügen 
er/sie/es
würde vergnügen 
wir
würden vergnügen 
ihr
würdet vergnügen 
sie/Sie
würden vergnügen 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde vergnügt haben 
du
würdest vergnügt haben 
er/sie/es
würde vergnügt haben 
wir
würden vergnügt haben 
ihr
würdet vergnügt haben 
sie/Sie
würden vergnügt haben 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa pravidelného slovesa [vergnügen]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
vergnüge; vergnüg 
ihr
vergnügt 

Příčestí(Partizip ) slovesa pravidelného slovesa [vergnügen]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
vergnügend 

Příčesti minulé

ich
vergnügt 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Časování sloves v Němčině