Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - VERHELFEN | Learniv.com

learniv.com  >  cs  >  Pravidelná slovesa Němčina  >  verhelfen

Časování slovesa: verhelfen


Překlad: pomoc

Přítomný čas

er verhilft

Préteritum

er verhalf

Perfektum

er hat verholfenČasování slovesa pravidelného slovesa [verhelfen]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
verhelfe 
du
verhilfst 
er/sie/es
verhilft 
wir
verhelfen 
ihr
verhelft 
sie/Sie
verhelfen 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
verhalf 
du
verhalfst 
er/sie/es
verhalf 
wir
verhalfen 
ihr
verhalft 
sie/Sie
verhalfen 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
habe verholfen 
du
hast verholfen 
er/sie/es
hat verholfen 
wir
haben verholfen 
ihr
habt verholfen 
sie/Sie
haben verholfen 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte verholfen 
du
hattest verholfen 
er/sie/es
hatte verholfen 
wir
hatten verholfen 
ihr
hattet verholfen 
sie/Sie
hatten verholfen 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde verhelfen 
du
wirst verhelfen 
er/sie/es
wird verhelfen 
wir
werden verhelfen 
ihr
werdet verhelfen 
sie/Sie
werden verhelfen 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde verholfen haben 
du
wirst verholfen haben 
er/sie/es
wird verholfen haben 
wir
werden verholfen haben 
ihr
werdet verholfen haben 
sie/Sie
werden verholfen haben 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa pravidelného slovesa [verhelfen]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
verhelfe 
du
verhelfest 
er/sie/es
verhelfe 
wir
verhelfen 
ihr
verhelfet 
sie/Sie
verhelfen 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe verholfen 
du
habest verholfen 
er/sie/es
habe verholfen 
wir
haben verholfen 
ihr
habet verholfen 
sie/Sie
haben verholfen 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde verhelfen 
du
werdest verhelfen 
er/sie/es
werde verhelfen 
wir
werden verhelfen 
ihr
werdet verhelfen 
sie/Sie
werden verhelfen 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde verholfen haben 
du
werdest verholfen haben 
er/sie/es
werde verholfen haben 
wir
werden verholfen haben 
ihr
werdet verholfen haben 
sie/Sie
werden verholfen haben 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
verhülfe; verhälfe 
du
verhülfest; verhülfst; verhälfest; vehälfst 
er/sie/es
verhülfe; verhälfe 
wir
verhülfen; verhälfen 
ihr
verhülfet; verhülft; verhälfet; verhälft 
sie/Sie
verhülfen; verhälfen 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte verholfen 
du
hättest verholfen 
er/sie/es
hätte verholfen 
wir
hätten verholfen 
ihr
hättet verholfen 
sie/Sie
hätten verholfen 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde verhelfen 
du
würdest verhelfen 
er/sie/es
würde verhelfen 
wir
würden verhelfen 
ihr
würdet verhelfen 
sie/Sie
würden verhelfen 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde verholfen haben 
du
würdest verholfen haben 
er/sie/es
würde verholfen haben 
wir
würden verholfen haben 
ihr
würdet verholfen haben 
sie/Sie
würden verholfen haben 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa pravidelného slovesa [verhelfen]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
verhilf 
ihr
verhelft 

Příčestí(Partizip ) slovesa pravidelného slovesa [verhelfen]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
verhelfend 

Příčesti minulé

ich
verholfen 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Časování sloves v Němčině