Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - VERTIEFEN | Learniv.com

learniv.com  >  cs  >  Pravidelná slovesa Němčina  >  vertiefen

Časování slovesa: vertiefen


Překlad: prohloubit

Přítomný čas

er vertieft

Préteritum

er vertiefte

Perfektum

er hat vertieftČasování slovesa pravidelného slovesa [vertiefen]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
vertiefe 
du
vertiefst 
er/sie/es
vertieft 
wir
vertiefen 
ihr
vertieft 
sie/Sie
vertiefen 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
vertiefte 
du
vertieftest 
er/sie/es
vertiefte 
wir
vertieften 
ihr
vertieftet 
sie/Sie
vertieften 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
habe vertieft 
du
hast vertieft 
er/sie/es
hat vertieft 
wir
haben vertieft 
ihr
habt vertieft 
sie/Sie
haben vertieft 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte vertieft 
du
hattest vertieft 
er/sie/es
hatte vertieft 
wir
hatten vertieft 
ihr
hattet vertieft 
sie/Sie
hatten vertieft 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde vertiefen 
du
wirst vertiefen 
er/sie/es
wird vertiefen 
wir
werden vertiefen 
ihr
werdet vertiefen 
sie/Sie
werden vertiefen 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde vertieft haben 
du
wirst vertieft haben 
er/sie/es
wird vertieft haben 
wir
werden vertieft haben 
ihr
werdet vertieft haben 
sie/Sie
werden vertieft haben 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa pravidelného slovesa [vertiefen]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
vertiefe 
du
vertiefest 
er/sie/es
vertiefe 
wir
vertiefen 
ihr
vertiefet 
sie/Sie
vertiefen 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe vertieft 
du
habest vertieft 
er/sie/es
habe vertieft 
wir
haben vertieft 
ihr
habet vertieft 
sie/Sie
haben vertieft 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde vertiefen 
du
werdest vertiefen 
er/sie/es
werde vertiefen 
wir
werden vertiefen 
ihr
werdet vertiefen 
sie/Sie
werden vertiefen 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde vertieft haben 
du
werdest vertieft haben 
er/sie/es
werde vertieft haben 
wir
werden vertieft haben 
ihr
werdet vertieft haben 
sie/Sie
werden vertieft haben 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
vertiefte 
du
vertieftest 
er/sie/es
vertiefte 
wir
vertieften 
ihr
vertieftet 
sie/Sie
vertieften 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte vertieft 
du
hättest vertieft 
er/sie/es
hätte vertieft 
wir
hätten vertieft 
ihr
hättet vertieft 
sie/Sie
hätten vertieft 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde vertiefen 
du
würdest vertiefen 
er/sie/es
würde vertiefen 
wir
würden vertiefen 
ihr
würdet vertiefen 
sie/Sie
würden vertiefen 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde vertieft haben 
du
würdest vertieft haben 
er/sie/es
würde vertieft haben 
wir
würden vertieft haben 
ihr
würdet vertieft haben 
sie/Sie
würden vertieft haben 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa pravidelného slovesa [vertiefen]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
vertiefe; vertief 
ihr
vertieft 

Příčestí(Partizip ) slovesa pravidelného slovesa [vertiefen]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
vertiefend 

Příčesti minulé

ich
vertieft 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Časování sloves v Němčině