Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - VERWECHSELN | Learniv.com

learniv.com  >  cs  >  Pravidelná slovesa Němčina  >  verwechseln

Časování slovesa: verwechseln


Překlad: zmást

Přítomný čas

er verwechselt

Préteritum

er verwechselte

Perfektum

er hat verwechseltČasování slovesa pravidelného slovesa [verwechseln]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
verwechsle; verwechsele 
du
verwechselst 
er/sie/es
verwechselt 
wir
verwechseln 
ihr
verwechselt 
sie/Sie
verwechseln 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
verwechselte 
du
verwechseltest 
er/sie/es
verwechselte 
wir
verwechselten 
ihr
verwechseltet 
sie/Sie
verwechselten 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
habe verwechselt 
du
hast verwechselt 
er/sie/es
hat verwechselt 
wir
haben verwechselt 
ihr
habt verwechselt 
sie/Sie
haben verwechselt 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte verwechselt 
du
hattest verwechselt 
er/sie/es
hatte verwechselt 
wir
hatten verwechselt 
ihr
hattet verwechselt 
sie/Sie
hatten verwechselt 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde verwechseln 
du
wirst verwechseln 
er/sie/es
wird verwechseln 
wir
werden verwechseln 
ihr
werdet verwechseln 
sie/Sie
werden verwechseln 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde verwechselt haben 
du
wirst verwechselt haben 
er/sie/es
wird verwechselt haben 
wir
werden verwechselt haben 
ihr
werdet verwechselt haben 
sie/Sie
werden verwechselt haben 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa pravidelného slovesa [verwechseln]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
verwechsle; verwechsele 
du
verwechselst 
er/sie/es
verwechsle; verwechsele 
wir
verwechseln 
ihr
verwechselt 
sie/Sie
verwechseln 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe verwechselt 
du
habest verwechselt 
er/sie/es
habe verwechselt 
wir
haben verwechselt 
ihr
habet verwechselt 
sie/Sie
haben verwechselt 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde verwechseln 
du
werdest verwechseln 
er/sie/es
werde verwechseln 
wir
werden verwechseln 
ihr
werdet verwechseln 
sie/Sie
werden verwechseln 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde verwechselt haben 
du
werdest verwechselt haben 
er/sie/es
werde verwechselt haben 
wir
werden verwechselt haben 
ihr
werdet verwechselt haben 
sie/Sie
werden verwechselt haben 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
verwechselte 
du
verwechseltest 
er/sie/es
verwechselte 
wir
verwechselten 
ihr
verwechseltet 
sie/Sie
verwechselten 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte verwechselt 
du
hättest verwechselt 
er/sie/es
hätte verwechselt 
wir
hätten verwechselt 
ihr
hättet verwechselt 
sie/Sie
hätten verwechselt 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde verwechseln 
du
würdest verwechseln 
er/sie/es
würde verwechseln 
wir
würden verwechseln 
ihr
würdet verwechseln 
sie/Sie
würden verwechseln 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde verwechselt haben 
du
würdest verwechselt haben 
er/sie/es
würde verwechselt haben 
wir
würden verwechselt haben 
ihr
würdet verwechselt haben 
sie/Sie
würden verwechselt haben 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa pravidelného slovesa [verwechseln]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
verwechsle; verwechsele 
ihr
verwechselt 

Příčestí(Partizip ) slovesa pravidelného slovesa [verwechseln]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
verwechselnd 

Příčesti minulé

ich
verwechselt 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Časování sloves v Němčině