Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - VORANKOMMEN | Learniv.com

learniv.com  >  cs  >  Pravidelná slovesa Němčina  >  vorankommen

Časování slovesa: vorankommen


Překlad: udělat pokrok

Přítomný čas

er kommt voran

Préteritum

er kam voran

Perfektum

er hat vorangekommenČasování slovesa pravidelného slovesa [vorankommen]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
komme voran 
du
kommst voran 
er/sie/es
kommt voran 
wir
kommen voran 
ihr
kommt voran 
sie/Sie
kommen voran 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
kam voran 
du
kamst voran 
er/sie/es
kam voran 
wir
kamen voran 
ihr
kamt voran 
sie/Sie
kamen voran 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
bin vorangekommen 
du
bist vorangekommen 
er/sie/es
ist vorangekommen 
wir
sind vorangekommen 
ihr
seid vorangekommen 
sie/Sie
sind vorangekommen 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
war vorangekommen 
du
warst vorangekommen 
er/sie/es
war vorangekommen 
wir
waren vorangekommen 
ihr
wart vorangekommen 
sie/Sie
waren vorangekommen 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde vorankommen 
du
wirst vorankommen 
er/sie/es
wird vorankommen 
wir
werden vorankommen 
ihr
werdet vorankommen 
sie/Sie
werden vorankommen 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde vorangekommen sein 
du
wirst vorangekommen sein 
er/sie/es
wird vorangekommen sein 
wir
werden vorangekommen sein 
ihr
werdet vorangekommen sein 
sie/Sie
werden vorangekommen sein 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa pravidelného slovesa [vorankommen]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
komme voran 
du
kommest voran 
er/sie/es
komme voran 
wir
kommen voran 
ihr
kommet voran 
sie/Sie
kommen voran 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
sei vorangekommen 
du
seiest vorangekommen; seist vorangekommen 
er/sie/es
sei vorangekommen 
wir
seien vorangekommen 
ihr
seiet vorangekommen 
sie/Sie
seien vorangekommen 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde vorankommen 
du
werdest vorankommen 
er/sie/es
werde vorankommen 
wir
werden vorankommen 
ihr
werdet vorankommen 
sie/Sie
werden vorankommen 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde vorangekommen sein 
du
werdest vorangekommen sein 
er/sie/es
werde vorangekommen sein 
wir
werden vorangekommen sein 
ihr
werdet vorangekommen sein 
sie/Sie
werden vorangekommen sein 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
käme voran 
du
kämest voran; kämst voran 
er/sie/es
käme voran 
wir
kämen voran 
ihr
kämet voran; kämt voran 
sie/Sie
kämen voran 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
wäre vorangekommen 
du
wärest vorangekommen 
er/sie/es
wäre vorangekommen 
wir
wären vorangekommen 
ihr
wäret vorangekommen 
sie/Sie
wären vorangekommen 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde vorankommen 
du
würdest vorankommen 
er/sie/es
würde vorankommen 
wir
würden vorankommen 
ihr
würdet vorankommen 
sie/Sie
würden vorankommen 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde vorangekommen sein 
du
würdest vorangekommen sein 
er/sie/es
würde vorangekommen sein 
wir
würden vorangekommen sein 
ihr
würdet vorangekommen sein 
sie/Sie
würden vorangekommen sein 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa pravidelného slovesa [vorankommen]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
komme voran; komm voran 
ihr
kommt voran 

Příčestí(Partizip ) slovesa pravidelného slovesa [vorankommen]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
vorankommend 

Příčesti minulé

ich
vorangekommen 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Časování sloves v Němčině